Hazret Şovmen'e Destek Mektubu

22 Nisan 2005 tarihli Mektubumuz:

Adigey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hazret Şovmen,

19. yüzyılın sonundaki Kafkas-Rus savaşları sonucu topraklarından zorla çıkarılarak başta şuan yaşadığımız Türkiye olmak üzere dağınık bir coğrafyaya sürgüne gönderilmiş ve ulusal gelişimi engellenmiş olan Kafkasyalıların torunları olan bizler, Anavatanımız Kafkasya’da, Rusya Federasyonu’na bağlı Cumhuriyetler içerisinde ve dışında yaşayan insanlarımızın uğradıkları tarihsel haksızlıkların telafi edilmesini, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmelerini arzuluyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak için Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen ve büyük çoğunluğunu genç gönüllülerin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olan “Kafkasya Forumu” adına; son dönemde Adıgey Cumhuriyeti’nin geleceği ile ilgili endişe verici gelişmeler karşısında şahsınızın tutum ve açıklamalarınızın, Türkiye’de yaşayan Kafkas diasporasına umut verdiğini, Adıgelerin ulusal anlamda gelişmesine engel olan tüm sorunların aşılması yönünde sizlerin attığı adımları desteklediğimizi belirtmek ve bu münasebetle siz, Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na saygılarımızı sunmak için bu mektubu kaleme almaktan onur duyuyoruz.

Bizler, Rusya Federasyonu yönetiminin federal yapı ile ilgili yaptığı değişiklikleri ve merkeziyetçilik yönünde attığı adımları endişe ile izlemekteyiz. 29 Aralık 2004 tarihinde, Krasnodar Eyaleti Valisi Alaksander Tıkaçev’in bir basın toplantısında Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Eyaleti’nin birleşmesinin ekonomik faydaları olacağına dair ifadesi, bizlerin endişesini bir kat daha fazla arttırmıştır. Anavatanda yaşanan olumlu veya olumsuz gelişmelerin takipçisi olmanın ve bu gelişmeler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmenin, Kafkas diasporasını oluşturan bizlerin birincil tarihsel görevlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenledir ki Anavatan Kafkasya coğrafyasında ulusal anlamda en çok önem verdiğimiz Cumhuriyetlerden biri olan Adıgey’in siz saygıdeğer yöneticileri ve vatandaşları ile ilişkilerimizin gelişmesini arzuluyoruz.

“Kafkasya Forumu”, bir sivil oluşum olarak, diaspora-anavatan ilişkilerinin gelişmesine verdiği önem çerçevesinde, Kafkasya’da bulunan sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin gelişerek devam etmesini istemektedir. Bu nedenledir ki; Adıgey Cumhuriyeti içerisinde bizimle ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan “Çerkes Kongresi” ile yakın ilişkilerimizin ve yine Adıgey Cumhuriyeti içerisinde faaliyetlerini sürdüren, “Adıge Xase” ve benzeri sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının tarafınızca destekleneceğinden şüphemiz yoktur.

Son olarak, tarihsel sebeplerden dünyanın birçok bölgesinde dağınık şekilde yaşamaya mecbur bırakılmış olan Adıgelerin ve diğer Kafkas halklarının, çağımızın hızlı iletişim araçlarını ve teknolojilerini de kullanarak ilişkilerini geliştirmesinin, hem halklarımız için bir gelecek kurmak hem de bölgesel barışa katkıda bulunmak için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla,

KAFKASYA FORUMU

22 Nisan 2005

Bir cevap yazın