Şamil Basayev'in Ardından

O’nun Ardından Farkında Olalım,

12 yıl önce bir bağımsızlık savaşı olarak başlayıp, giderek soykırıma karşı bir direniş haline gelen savaşın en önemli dönemeçlerinde yer alan Şamil Basayev’in üzerine vurulan terörist damgası, öldükten sonra da Çeçen halkının haklı mücadelesini karalamak için kullanılmaya devam edilecek.

12 senedir on binlerce Çeçen çocuk, yüz binlerce yetişkin katledilirken Çeçenya’yı dünyanın en karanlık bölgesi haline sokup yaşanan sınırsız acıyı ve katliamı gözlerden sakladılar. Bu karanlıktan fışkıran öfke ve umutsuzluk dalgası Beslan ve benzeri acılara yol açtığındaysa, acıyı milyarlarca kareye sığdıramayıp sahip oldukları tüm ışıklarla spotlar altına aldılar.

Şamil Basayev’de, Kafkas halklarının yüzlerce yıllık mücadele tarihinin tüm erdemlerini, doğru ve yanlışlarını okuyabilirsiniz. Mücadele tarihimizin vücut bulduğu Şamil Basayev her şeyden önce Kafkasya’nın evladıdır. Tüm bu acıklı senaryonun gerçek yürütücülerinin diliyle ona vurulan terörist damgasına sessiz kalmak Kafkasyalı’nın boyun eğmez karakterinin aşağılanmasına ve gayri meşru ilan edilmesine sessiz kalmakla aynı şeydir.

O’nun Ardından Hazırlıklı Olalım,

Rusya, Çeçenya’da kendisine uzatılan zeytin dallarını kırarak bu savaşa ihtiyacı olduğunu daha önce göstermişti. Şimdi, Çeçen halkına hala boyun eğdirememişken bütün güçleriyle hareketin savaşçı önderlerine yüklenmelerinin sebebi şimdiye kadar duyduklarından farklı bir korku taşıyor olmalarıdır. Rusya boyunduruk altında tuttuğu Kafkasya’nın tüm bölgelerinde direniş tohumlarının filizlendiğinin ve direnişin tüm Kafkasya’ya yayılması halinde neler olabileceğinin farkında ve bu yayılmanın önderlerine yönelik sürekli operasyonlar gerçekleştiriyor. Korkusunun esiri olmuş bir iktidarla yönetilen Rusya’ya dur denmemesi halinde tüm Kafkasya ve Rusya’nın kendisini ciddi yıkımlar bekliyor.

Nalçik baskınıyla ilk adımı atılan bu yeni cephe Kafkasya’da ateşten gömlek giydiğimiz yeni bir dönemin habercisidir. Diasporayı bu savaşa karşı hazırlıklı olmaya davet ediyoruz. Diaspora elindeki tüm demokratik aygıtlarla bu sürecin sorumlusu Rusya’yı teşhir ederek baskı altına almaya çalışmalı ve Kafkasya’da yürüttüğü sömürge politikasına son vermeye zorlamalı.

Şamil Basayev’e Sahip Çıkıyoruz,

Bir ömürlük mücadelesiyle savaşımızın bir parçası haline gelen Şamil Basayev’in öyküsünü öncelikle biz Kafkasyalılar anlamalı ve anlatmalıyız.

Onlar Nord-Ost ve Beslan’la anlattılar, biz Abhazya’yla, Caharkale’yle, Kafkasya’nın her köşesinde yürüttüğü mücadeleyle hatırlayacağız.

Onlar halkının soykırımına gerekçe olarak anlattılar, biz halkının umudu olarak hatırlayacağız.

Onlar parça parça olmuş bedeniyle sundular, biz en güzel haliyle hatırlayacağız.

O Abdallah Şamil Abu-İdris’i seçti, biz Şamil Basayev’i hatırlayacağız.

Kafkasya Forumu

14 Temmuz 2006

Bir cevap yazın