Soçi Olimpiyat Adaylığı – Ekolojik Darbe

Putin, lüks kayak merkezleri ve spor tesislerinin bölgesel ekonominin bekası adına önemli bir dönüşüm olduğunu söylüyor. Ama bilindiği gibi, dönüşümlerin o bölgenin ekolojisi, kültürü ve tarihini dezenforme veya tahrip etmeyecek şekilde yürütülmesi gerekir.

Bu durumda bunun böyle olmayacağı çok açık;

Kış Olimpiyatları için yapılan tüm altyapı çalışmaları Soçi’nin (Saşe) “Doğal Koruma Sit Alanları” statüsüne sahip bölgelerinde büyük bir çevresel kıyıma sebep olacak. Bu trajik durumuna ve çevre uzmanlarının itirazlarına rağmen, bölgede yasadışı inşaatlar hala sürdürülüyor. Bu inşaatlar durdurulmazsa Kuzey Kafkasya’da kahverengi ayılar, dağ keçileri, su samurları ve vahşi Kafkas kedileri dünya mirası listesinden yok olabilir. Soçi’nin (Saşe) Olimpiyatlar için aday gösterilmesi, bu ve daha pekçok sebepten ötürü, bölgenin çevresel ihtiyaçlarına dönük açık bir ihlaldir.

Bu dönüşüm Soçi’de (Saşe) yaşayan insanları doğrudan mağdur edecek. Zorunlu göçe maruz kalacaklar; çünkü bu bölge Olimpiyat tesislerininin inşaatı için kullanılacak. Olimpiyat tesislerinin gösterildiği makette, bu insanların şu an yaşadıkları evler görünmüyor.

Ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, hayatları hakkında bu kritik kararlar alınırken, onlara hiçbir şey sorulmuyor. Dahası muhalif sesler açık bir biçimde güç kullanılarak bastırılıyor.

Fakat ne onların ne de bizim susmaya niyetimiz yok!

Rusya -tüm muhalif seslere rağmen- Olimpiyat adaylığı konusundaki ısrarıyla Olimpiyatları ekolojik ve etnik temizliğin maşası haline getiriyor. Rusya Soçi’de (Saşe) barış ve özgürlüğün simgesi olan Olimpiyatları kirletiyor ve olimpiyat kavramının içini boşaltıyor. Kafkasya Forumu olarak olimpiyat ruhununa, çevreye ve atalarımızın mirasına sahip çıktığımızı bildiriyor, bu doğrultuda başlatılan kampanyayı tüm içtenliğimizle desteklediğimizi deklare ediyoruz.

4 Nisan 2007

www.olympicgenocide.org

Kampanyaya destek vermek için: http://www.olympicgenocide.org/phpPETITION/index.php

Bir cevap yazın