Sergey Bagapş'a Açık Mektup

1992- 93 savaşı boyunca Abhazya, Gürcistan’a karşı bağımsızlığı için savaştı. Abhazya’ya, savaşı kazanmasına rağmen de jure bağımsızlığı verilmedi ve savaş sonrası dönemde gerçekleşen uluslararası politikanın bir sonucu olarak ayrılıkçı olarak nitelendirildi. Daha sonra, 1999 yılında, Abhazya tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti ve bugün Abhazya topraklarına seçim sandığı yerleştiren Rusya bile bağımsızlığını tanımadı.* Rusya, ayrıca, Abhazya’yı Gürcistan toprak bütünlüğü içerisinde gören Birleşmiş Milletler kararının altına imzasını atmaktan çekinmemiştir. Bu çerçevede, Abhazya’nın bağımsızlık mücadelesine doğru bir şekilde sahip çıkmak gerektiğini düşünüyoruz.

Bu gerçekler göz önünde bulundurularak, Rusya’nın söz konusu bu kararıyla Abhazya’yı nasıl algıladığı ve dış politikasında nasıl değerlendirdiği açıkça belirtilmelidir. 1992- 93 Savaşı sonrasındaki dönemde, Rusya Abhazya’yı Gürcistan’ karşı her zaman elinde bir koz olarak tutabilmek ve şartlar gerektirdiğinde Abhazya topraklarında hak iddia ederek ilhak edebileceği düşüncesiyle Abhazya’ya uygulanan ambargonun gerçek sorumlusu olmuş ve Abhazya insanını kendisine muhtaç bırakarak dünyaya açılmasının bir yolu olan Rus vatandaşlığını almalarını zorunlu kılmıştır.

Bugün Abhazya nüfusunun %90’ı Rus pasaportu taşımakta olduğu gerçeğinin iyi analiz edilmesi gerekir. Abhazya insanının bu zorunlu tercihini Rusya’ya bağlanmak ve bağımsızlıktan vazgeçmek gibi değerlendirmek Rusya’nın yıllardır yürütmekte olduğu gizli ilhak politikasına çanak tutmak olacaktır. Söz konusu durum yukarda belirttimiz gibi yıllardır maruz kalınan ambargo neticesinde yaşamak zorunda bırakıldıkları izolasyon ve dışlanma durumundan kurtulmanın ve dünyaya açılmanın bir yolu olarak görülmüştür. Dolayısıyla, Rus pasaportu ve Rus vatandaşlığı pragmatik bir düşünce sonucu zorunlu olarak karar verilen bir durum olmuştur.

Rusya Federasyonu’nun söz konusu kararına karşı Abhazya yönetiminin halkın iradesini yansıtan bir tepki vermesini bekliyoruz. Referandum yoluyla bağımsızlığını ilan etmiş Abhazya’nın başka bir devletin seçimlerine katılmasının Abhazya’nın de jure bağımsızlık mücadelesine ne kadar zarar verdiği tartışılmaz bir gerçektir. Her hangi bir devlet uluslar arası hukuka göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarının oylarını temsilcilik ve elçilikler yoluyla alma hakkına sahip olduğuna göre, Abhazya’da kamuoyuna açık bir şekilde seçim sandıklarının açılması kararını desteklemek Abhazya hükümetini ayrılıkçı olarak nitelendiren bazı batı ülkelerinin ve Gürcistan’nın politikalarını onaylamaktan başka anlama gelmeyecektir. Bu durum uluslar arası kamuoyunda bağımsızlık tartışmalarının da gündemde olduğu bu dönemde, Abhazya’nın bağımsızlık mücadelesinin Gürcistan ve bir kısım Batı medyasında ayrılıkçı bir hareket olduğu iddialarının daha çok taraftar kazanacağı ve bu durumun Abhazya’yı uluslar arası arenada daha da yalnızlaştıracağını belirtmeliyiz.

Mevcut durum ve politikalarıyla Rusya Federasyonu’nun Abhazya’ya destek verme amacını taşımaktan çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Rusya Federasyonu’nun Duma seçimlerinde Abhazya’ya sandık açması ile ilgili gerçek niyetini açıklaması ve Abhazya yönetiminin bağımsızlık mücadelesine vereceği zararı göz önünde bulundurarak söz konusu karara sessiz kalmaması “Kafkasya Forumu” nun öncelikli arzusudur.

Saygılarımızla,

KAFKASYA FORUMU

* Abhazya Gürcistan kendisine saldırmadan önce 23 Temmuz 1992’de bağımsızlığını ilan etti ve 1999 yılında gerçekleşen bağımsızlık referandumu sonucu Abhazya halkı bağımsızlıktan yana iradesini ortaya koydu.

Bir cevap yazın