Cenaze'ye Saygı

 

Kafkasya’da, olay sırasında hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için ailelerce bütün demokratik ve sivil yollar denenmiş, resmi mercilere başvurularda bulunulmuş ve 10.000 imzalı bir mektup Başkan Putin’e gönderilmiştir. Ne var ki bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine naaşların iadesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Rusya aleyhine açılan dava sırasında, Rusya savunma metninde gayet soğukkanlı bir ifade ile naaşları yaktığını ifade etmiştir. Rus yetkililerin kendi kanunlarını dahi hiçe sayarak gerçekleştirdiği bu olayı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri bakımından kabul edilemez bulmaktayız.

Bugün Kafkasya’nın her köşesinde inançlarının gerektirdiği gibi yaşamaya çalışan insanlar, vahhabist, terörist gibi sıfatlarla damgalanmakta, taciz edilmekte, kendileri ve yakınları baskı altında tutulmaktadır. Bu olayla, Rusya’nın yüzyıllardır yerli halka karşı bölgede uyguladığı şiddet ve sindirme politikalarında bir değişme olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır.

Rus emperyalizminin bölgedeki çıkarları için sürdürdüğü politikanın bir uzantısı olarak değerlendirdiğimiz bu olay, bölgenin geleceği açısından bizleri daha da endişelendirmektedir.

Buradan tüm insanlığa sesleniyoruz, bilinmelidir ki:

Naaşların yakılması, bölgede ihtiyacımız olan barış, güven ve istikrar ortamına indirilen yeni bir darbedir!

Hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacak bu eylem, dünya çapında insan hakları ve temel özgürlükler bakımından kara bir lekedir!

Açıkça bir insanlık suçu, bir insan hakları ihlalidir!

Temel hak ve özgürlüklerin kimsenin tekelinde olmadığı gibi, hiç kimse tarafından da engellenemeyeceğine olan inancımızla;

İstikrar, barış ve güven ortamının hakim olduğu, halkların dostça ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir Kafkasya için sivil, demokratik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

KAFKASYA FORUMU
14 Haziran 2007

Bir cevap yazın