Projenin Hedefleri

Proje ana olarak iki kesimi Çerkes Soykırımı konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Diaspora ve Dünya kamuoyu.

Politik görüşüne bakılmaksızın diasporada kültürel veya siyasi ağırlıklı çalışmalar yürüten diaspora örgütlerinin ortak kabulü olan ve o güne dair çeşitli anma programlarının yapıldığı 21 Mayıs 1864 günüyle özdeşen nesnesi belli olan ama öznesi konulmayan yada konulmak istenmeyen Büyük Çerkes Sürgünün öznesini koymak. Büyük Çerkes Sürgünün- Soykırım neticesinde gerçekleştiği temel fikrine vurgu yapmak. Ve bu konuda diasporayı bilinçlendirmek.

20 yy.ın az bilinen tarihiyle ilişki dünya literatürüne giren soykırım kavramı Ermeni Soykırımı veya Yahudi Holocaust’u özelinde ele alınıyor. Oysa bu halkların yaşadıklarıyla Rus Kafkas Savaşı sırasında Çerkes Milletinin yaşadığı süreçler soykırım kavramının denk düştüğü noktada benzer özellikler gösteriyor. Bu bağlamda Çerkes Soykırımını dünya soykırım literatürüne girmesini sağlayarak, Çerkes Milleti’nin uğradığı tarihsel haksızlıkların telafisini sağlamaya dönük çalışmalara kaynak sağlamak ve diasporanın yaşadığı ülke meclisleri, BM- İslam Örgütü- AB gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

Rus askeri arşivlerinden alınan belgeler Çerkes Milleti’nin uğradığı soykırım hususunda uluslar arası kamuoyunda müspet anlamda bir etki yaratacak olsa da tek başına yeterli değil. Çerkes Soykırımının kabul edilmesini sağlamak kısa-orta ve uzun vadede belirli hedefleri olan, uzun ve meşakkatli bir çalışma gerektiriyor. Bu bağlamda Rus-Kafkas savaşlarıyla ilgili Rus askeri arşivinden alınan belgeler ve benzeri diğer belgeleri de kullanarak 21 Mayıs 1864 Soçi-Kbaada’da Çerkes Mülletinin sürgünüyle neticelenen sürgün sebeplerini Soykırım boyutuna dikkat çekerek, Çerkes Soykırımı hakkında çalışma ve araştırma yapacak olan öğrenci, araştırmacı, akademisyenlerin başvuracakları bir kaynak sunmayı hedefleyen bir web sitesinin kurulması amaçlanıyor. Web sitesinin amaçları arasında Çerkes Soykırımıyla ilgili olarak toplumu eğitici, bilgilendirici bilgi ve belgelerin yanında uluslararası hukuka dayanan belgeler, sürgün ve soykırım tarihiyle ilgili her türlü yazılı, görsel belge ve materyallerle destekleyerek Soykırımı inkâr edenlere karşı mücadele etmekte bulunuyor.

Bir cevap yazın