Abhazya için 3. Yol

PROJENİN HEDEFLERİ

– Abhazya’yla ilgili Dünya çapındaki yaygın dezenformasyonu kırmak.

– Dünya Kamuoyunu Abhazya Gerçeğiyle tanıştırmak.

– Dünya Kamuoyuna, Abhaz halkının varlığını devam ettirebilmesi için, Abhazya’nın gerçek anlamda bağımsız olmasının şart olduğu tezini duyurabilmek. Dünya çapında, bu tezi destekleyen ve savunan insanların sayısını arttırmak.

– Abhazya için, kendi dinamikleri ve özgün toplumsal yapısıyla şekillenecek alternatif bir yol bulmak ve hem Abhazya’da hem diasporada hem de dünya kamuoyunda bu yolun meşruluğunu sağlamak.

 

PROJENİN SÜREÇLERİ

Hazırlık:

– Söylem oluşturma sürecinde üzerinde durulması gereken kavramlar ve bu kavramlarla ilgili kitap, makale vb. kaynaklar belirlenecektir.

– Abhazya’da, projeyle ilgili iletişime geçilecek STK, Akademisyen, Öğrenci Grupları vb. kişi ve kurumlar belirlenecektir.

– Türkiye ve Dünyada, projeyle ilgili iletişime geçilecek STK, Akademisyen, Öğrenci Grupları vb. kişi ve kurumlar belirlenecektir.

– Uzun vadede projenin çıktılarının paylaşılmasının faydalığı olacağı, uluslararası alanda alternatif yol arayışı içinde bulunan STK, Akademisyen, Siyasi Aktivist vb. kişi ve kurumlar belirlenecektir.

Yürütme:

– Hazırlık aşamasında belirlenen kaynaklar okunacak ve Abhazya gündemi yakinen takip edilecektir. Söz konusu okumalar ışığında tartışmalar gerçekleştirilecek gündeme ilişkin gelişmeler değerlendirilecektir. Yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler, projenin söylemini şekillendirecek ve geliştirecektir.

– Oluşturulan söylemle ilgili, görsel öğelerle de desteklenecek bir dosya çalışması yapılacaktır.

– Abhazya’da ilişkiye geçilecek ve oluşturulan söylemi destekleyecek kişi ve kurumlardan projenin Abhazya ayağında sorumluluk almaları istenecektir.

– Oluşturulan söylemin pekiştirilmesi amacıyla Türkiye’de bir atölye çalışması planlanacaktır.

– Benzer atölye çalışmalarının Türkiye’de ve Abhazya’da geliştirilerek devam ettirilmesi beklenmektedir.

Sonuç:

– Hazırlık aşamasında belirlenen uluslararası isimlerle bağlantıya geçilmesi, yürütme aşamasında hazırlanan dosyanın sunularak ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu isimlerin katılımıyla Abhazya’da proje’nin amacına uygun uluslararası bir konferansın organize edilmesi planlanmaktadır.

Proje için ön görülen süreçler zaman içerisinde ihtiyaçlara göre değiştirilebilir.

 

PROJE TAKVİMİ

Projenin belirlenmiş bir takvimi yoktur. Yapılması hedeflenen etkinliklerin tarihleri projenin gelişim durumuna göre zaman içerisinde belirlenecektir.

 

PROJE GRUBU ve GÖREV TANIMLARI

Genel Koordinatör

Mkanba Çağlar Konukman

Tanıtım Koordinatörü

Akhpha Işın Özen

Bütçe Koordinatörü

Hraça Mert Yavuz

Portal Koordinatörü

Hraça Alper Kahraman

 

PROJE BÜTÇESİ

Projede şuan için öz kaynaklar kullanılmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarındaki çalışmalar için gerekli görülen noktalarda sponsor arayışına gidilecektir.

 

PARTNER ve SPONSORLAR

Projeye uzun vadede diğer diaspora örgütleri ve Abhazya‘dan STK’ların katılması da hedeflenmektedir. Bu kurumlar kendi bölgelerinde proje çerçevesinde belirlenmiş sorumluluklar üzerine çalışmalarda bulunurlar.

Bir cevap yazın