Basın Bildirisi – 22 Mayıs

Çerkes Ulusal Meclisi’nin başkenti Soçi, Çerkes direnişinin son noktası ve katliamların en büyüğünün yaşandığı, Ubıh halkının neredeyse toptan imha edildiği yerdir. Rusya’nın 2014 yılında gerçekleştireceği olimpiyat oyunlarının, tarihi çarpıtmalar için bir araç olduğunun farkındayız. Henüz adaylık aşamasındayken başlattığımız kampanyalarla olimpiyat köyünün kurulacağı yerin topyekûn bir halkın katledildiği Kbaada vadisi olduğunu bildirmiştik. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, binlerce imza eşliğinde ilettiğimiz protestoya rağmen bu pervasız girişime dur demedi.
 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu şekilde Rusya’nın gerçekleri örtbas etme suçuna ortak olmaktadır. Oysa Kafkasya’da 3 farklı idari yönetim altında yaşayan Çerkesleri, gönüllü katılım yalanlarıyla tarihine yabancılaştırabileceğini düşünen Rusya, muhaliflere yönelik suikast ve sindirme yöntemlerine başvuruyor. Olimpiyat köyüne birkaç yüz kilometreden daha uzak olmayan bir coğrafyada işlenen bu suçların, komite tarafından göz ardı edilmesini hayretle karşılıyoruz.
 
Sürgünden bu yana 146 yıl boyunca, defalarca kabuk değiştiren Rusya hala Çerkeslere karşı tavırını değiştirmemiş, gerçeklere karşı savaşını devam ettirmektedir. Tarihi çarpıtmalarını, şiddet ve baskı mekanizmalarıyla dayatan bu zihniyet, artık geçmişte kaldığı varsayılan sömürge düzeninin ta kendisidir. Tarihsel vatanlarında kalabilenlere yönelik asimilasyon politikaları hala devam etmekte, Çerkes kimliği ve Çerkes halkının kendi kaderini tayin hakkı reddedilmektedir. Bugün, anavatanda bu gerçeği haykıran Çerkesler, baskı altına alınmakta ve süregelen cinayetlere kurban gitmektedirler.
Bugün, Çerkes Soykırımının 146. yıldönümünde, bütün medeni dünyadan, uluslararası kurum ve kuruluşlardan 21 Mayıs’ı “Çerkes Soykırım ve Sürgünü” olarak tanımalarını talep ediyoruz.
Çarlık döneminden beri değişmeden uyguladığı sömürge yönetim metotlarından vazgeçmeyen Rusya’nın bu zihniyetine hiçbir zaman boyun eğmemiş Çerkes halkı adına, bu alanda ve dünyanın dört bir yanında toplanmış olan Çerkesler olarak, Rusya’nın tarihimize ve bugünümüze yönelik yürüttüğü kirli propagandayı şiddetle protesto ediyor, ve tekrar haykırıyoruz:
 
Yılmayacağız!
 
KAFKASYA FORUMU
 
21 Mayıs Direnişin Günüdür!
 
Özgür Çerkesya Özgür Kafkasya!

Bir cevap yazın