Kafkasya Forumu, 6. Avrupa Sosyal Forumu'nda

Kafkasya Forumu, "Proje Marsho" proje grubu ile 1-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 6. Avrupa Sosyal Forumu'nda yer alacaktır. Organizasyon ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi yakında tekrar web sitemizden yayınlanacaktır.

Türkiye ve AB'nin Göçmenler ile  İlgili Politik Belirsizligi. Çeçen Sığınmacıların Durumu

– Çeçen sığınmacıların yaşam koşulları nasıl iyileştirilebilir?

– Çocukların okullara girişi nasıl garanti altına alınabilir?

– Sağlık ve bakım ihtiyaçları nasıl temin edilebilir?

– Çalışma hakkı ve işverene karşı temel koruma önlemleri nasıl verilebilir?

– Çeçenlerin Avrupa ülkelerinden men edilmesinin nedeni nasıl açıklanabilir?

– Avrupalıların Türkiye'deki Çeçen sığınmacıların durumunu görmezden gelmesi nasıl açıklanabilir?

Bu aktivitede işbirliği yapacak olan organizasyonlar:

Kafkasya Forumu, Türkiye

Le Convoi Syndical, Fransa

Aktivite: Seminer

Amac: Strateji, vizyon ve alternatifler geliştirilmesi, Güncel sosyal sorunların analizi, Karşılıklı hareket, diyalog/tartışma (yüzleşmeli dialog), Mücadelelerin tanıklığı, Diğer.

http://www.esf2010.org


6th European Social Forum, 1-4 July, Istanbul, Turkey

Turkey's and EU's political ambiguities regarding migrants. The case of Chechens asylum seekers.

– How to improve Chechen asylum seekers' living conditions?

– How to guarantee children access to schools?

– How to ensure health and sanitarian needs?

– How to give them rights to work and some basic protection towards employers?

– How to explain why Chechens are barred from European countries?

– How to explain why Europeans disregard the situation of Chechen refugees in Turkey?

Organisations collaborating on this activity:
    * Kafkasya Forumu, Turkey
    * Le Convoi Syndical, France
What: Seminar
Theme: Against fortress Europe
Aim: Developing strategies, visions and alternatives, Analysing present social issues, Cross-movement dialogue/debate ('confrontative dialogue'), Testimonies of struggles, Other
http://www.esf2010.org
 

Bir cevap yazın