Karaçay Sürgünü Anıldı

Kafkasya Forumu Taulu Çalışma Grubu’nun girişimiyle 2 Kasım 1943 Karaçay Sürgünü Kadıköy Şamil Vakfı’ında düzenlenen bir programla anıldı.

6 Kasım Cumartesi Günü gerçekleştirilen etkinlikte KF Taulu Çalışma Grubu’ndan Koban Hüseyin Aybulut sürgüne ilişkin tarihi gerçekleri katılımcılarla paylaştı. O dönemki Karaçay erkeklerinden eli silah tutanların yaklaşık yüzde doksanının Sovyetler safında savaştığını, henüz cepheden bile dönülmemişken, küçük bir azınlık bahane gösterilerek tüm Karaçay Halkı’nın tek bir gecede hayvan vagonlarıyla Orta Asya’ya sürüldüğü ifade edildi.

Karaçay Sürgünü’nün yanında, yakın dönemlerde Balkar, Çeçen, İnguş ve Kırım Tatar’larının da Almanlarla işbirliği suçlamasıyla  Orta Asya’ya sürüldüğünün altı çizildiği etkinlikte, bugün dahi Adigeler ile Karaçay-Balkar’lar arasındaki, Osetler’le İnguş’lar arasındaki toprak husumetinin kökeninin sürgün dönemindeki toplum mühendisliği uygulamalarında aranması gerektiği ifade edildi.

Görsel Sunumların da gerçekleştirildiği etkinlik Karaçay-Çerkes’ten gelen Karaçay bir araştırmacının sürgün dönemine ilişkin yakın akraba ve dostlarının hatıratını katılımcılarla paylaştığı bir söyleşi ile son buldu.

KF Taulu Çalışma Grubu

Bir cevap yazın