Adigey Cumhuriyeti Meclisine Açık Mektup

Çerkes entelektüeller ve Kafkasya uzmanları, Çerkes kültürünün birkaç nesil sonra yok olacağı konusunda şüphe duymaksızın hem fikir. Buna karşı  Diaspora Çerkesler’i, Çerkes Soykırımı’nın tanınması, yerli halkların haklarının tanınması ve anavatana koşulsuz geri dönüş haklarının verilmesi gibi konularda lobi çalışması yürütmekteler. Yukarıda bahsi geçen bu hakların tanınması konusunda direk olarak Rus otoritelere yapılan başvuruların hepsi ya görmezden gelindi ya da kati olarak red edildi. Hatırlayacağınız gibi 1990’ların ortasında sizden önceki meslektaşlarınız tarafından federe yapılara yapılan başvuru hala yanıtlanmadı.  Diaspora  aktivistleriyse  farklı devlet ve enstitülere başvurularda bulunarak diplomatik ve siyasi kanallar aracılığıyla, Rusya’nın Çerkeslerle dürüst bir diyaloğa girmesini sağlamaya çalışıyor.      

 

Soçi’nin son derece duyarsız bir şekilde olimpiyatlar için ev sahibi şehir olarak seçilmesi kararı, tüm şok ediciliğinin yanı sıra Çerkeslerin ümitsiz durumunu tüm dünyanın gözleri önüne sermek için de bir ortam hazırlamıştır. Bu bağlamda Çerkes soykırımı, Soçi ve çevresinde yapılan vahşi sistematik etnik temizlik, anavatandaki toplu insan hakları ve yerli halkları hakları ihlalleri üzerinde durulması gereken önemli başlıklardır. Bizim şu an tek sahip olduğumuz tarihi gerçeklerdir. Halkımızın gereken haklara kavuşması ancak tarih temelinde gerçekleşebilir. Sizler yaptığınız bu başvuru ile  Rusya’nın inkar politikasına ve propagranda  ürünü sahte  tarih tezlerine destek vermiş bulunuyorsunuz.  Gerçekten Çerkesler’in bu olimpiyatlarda dans ederek ve kutlamalara iştirak ederek kendi tarihleri konusunda inandırıcı olabileceklerini mi sanıyorsunuz?   Çerkeslerin 21 Mayıs’ın sembolü Soçi’de atalarının mezarları üzerinde dans ederek kutlama yapabilecekleri fikrine sizi kim inandırdı? Bunu düşünebilmek en itaatkar insan için bile imkansızdır. Hadi diyelim ki hazırlamış olduğunuz bu senaryo gerçekleşti. İşte o zaman siz bunun hazırlayıcıları olarak, tüm gözlemcileri gerçekleri çarpıtanların aslında Ruslar değil de aktivistler olduğu yalanına inandırmış mı olacaksınız. Çünkü ne de olsa bu tabloyu gören hiç kimse bunun aksini düşünemez. Öyle değil mi?

 

Diaspora anavatandaki soydaşlarına karşı her zaman derin bir minnet duydu. Anavatandaki kardeşlerimiz karşı karşıya bırakıldıkları, insan hafızasının dahi alamayacağı tüm zorluklara rağmen bugüne kadar ayakta kalmayı başarabildi. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte nihayet Diaspora anavatanla ilişkilerini güçlendirerek, milli davaya güvenilir ve tutarlı bir şekilde desteğini devam ettirdi. Her grubun işlevinin farklı olduğu bir birlik içerisinde, işbirliğinin zorunlu olduğu hepimiz için aşikardır. Fakat artık Diaspora, kendi halkının çıkarları için daha fazla sorumluluk alarak çalışmalarını genişletmek zorunda.. Anavatandaki Çerkesler’in çalışma alanı mevcut koşullar yüzünden sınırlı bir şekilde yürütülebiliyor. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yaşayan Çerkesler, kritik konularda fikir beyan ettikleri takdirde güvenlikleri tehlike altındadır. Kafkasya’da yaşayan Çerkesler’in politik konular hakkındaki sessizliğinin nedeni Diaspora tarafından anlaşılmakta ve saygıyla karşılanmaktadır. 

 

Fakat sorun; anavatandaki Çerkesler gereksiz şekilde kendi halkının çıkarlarına ters şekilde hareket ettiği zaman ortaya çıkmaktadır. Çerkes milletvekilleri bilmelidirler ki, kendileri Rus Olimpiyat Komitesi’ne yaptıkları başvuruyla uluslararası Çerkes aktivistlere büyük zarar veriyorlar. Dolayısıyla kendilerine sormak zorundayız: Bu başvuruyu Diaspora’nın tüm uğraşlarına zarar vermek amacıyla mı yaptınız yoksa siz Devlet Meclisi üyesi Çerkes temsilciler olarak gerçekten de bu başvuruyla Çerkesler’in hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını mı amaçladınız? Eğer cevabınız ikincisi ise, bizim için kutsal olan tarihimizi ayaklar altına almak karşılığında halkınız için ne kazanç sağladınızı açıklayın! Diaspora’nın çabalarını sabote etmeye gerçekten değdi mi? Veya açıkça sormak gerekirse sizin asıl amacınız bu mu?

 

Sistematik olarak kültürümüzü yok eden, temsil ettiğiniz Adigey Cumhuriyeti’ni dahi fesh etmek isteyen mevcut rejimin gerçekten Çerkes sorununun tüm dünyaya duyurulması için destek olacağını mı sanıyorsunuz? Yapılacak olan o kutlamalarda, Rusya’nın herhangi bir etnik grubundan farklı bir şekilde dahi temsil edilmeyeceğiz. Dahası Rusya, Soçi Olimpiyatları konusunda Adigey Cumhuriyeti’nin resmi desteğiyle hareket ettiğini beyan ederek, bizim uluslararası arenadaki tüm çalışmalarımızı baltalamak için yeni bir argümana da sayenizde sahip oldu. Rusya’ya yalanlarını tüm dünyaya karşı bir kez daha kurumsallaştırması için yardım etmekten bir adım öteye gidemediniz.

 

Çerkeslerin hakları için verdiği mücadeleye verdiğiniz manidar zarardan öte daha derin kültürel bir tahribata da neden oldunuz. Sadakat, cesaret ve adanmışlığın temeli olan haysiyet Çerkesler için belki de en kutsal erdemdir. Geleneklerimize göre haysiyet kişisel bir durum değildir. Tüm toplumu kapsar. Ölü veya diri tüm insanlarımızın şerefi bizim için kutsaldır. Sürgünde hayatını kaybeden atalarının anısına bugün hala Karadeniz’den çıkan balıkları dahi yiyemeyen Çerkesler varken, bugün siz atalarınızın mezarları üzerinde dans edebilmek için Rusya’ya başvuruda bulundunuz. Bu yaklaşımla gelecek nesillerimiz için ciddi bir çelişkinin ortaya çıkmasının yolunu açtınız. Siz şerefimizi son derece ucuz bir şekilde satarken, bizler çocuklarımıza Çerkes şerefi ve onurundan nasıl bahsedeceğiz?

 

Eyleminizin ahlaki ve stratejik değerlendirmesinin yanında, yapmış olduğunuz başvurunun geçersizliğini teknik açıdan ortaya koymayı kendimize borç biliriz.

 

1. Rusya hükümetinin Olimpiyat oyunlarını yapmayı planlandığı Soçi şehri, Adigey Cumhuriyeti’nin idari bir parçası değildir. Sizler Adigey Cumhuriyeti adına seçilmiş temsilciler olarak bunun farkında olmalıydınız. Adigey Cumhuriyeti Anayasası’na göre sizlere, etnik Rus meslektaşlarınızla birlikte, komşu bölgelerde değil fakat sadece ve sadece kendi cumhuriyetiniz sınırları içerisinde meydana gelen olayları mevcut hükümet bileşenleri adına yönetme yetkisi verilmiş ve maaş bağlanmıştır. 

2. Parlemento, başvurusunda geçen taleplerde bulunmak için hiçbir meşru hakka sahip değildir. Çünkü;

a) Dünyadaki toplam Çerkes nüfusunun sadece yüzde ikisi Adigey Cumhuriyeti’nde yaşamakta ve bunun sadece bu yüzde ikilik kısmı parlamentoda temsil edilmektedir.

b) Adigey Cumhuriyeti’ni temsil eden Çerkes olmayan milletvekilleri ile bu milletvekillerinin temsil ettiği Çerkes olmayan %75’lik nüfusun Çerkesler adına, Çerkeslere dair konularda konuşma hakkı yoktur. Olimpiyatlar bir Cumhuriyet veya Rus etkinliği değildir. Uluslararası bir organizasyon olan olimpiyatlarda Çerkeslerin temsil edilip edilemeyeceği ya da nasıl temsil edileceği uluslararası Çerkes toplumu tarafından karar verilmesi gereken bir konudur.

 

3. Adigey ismi rastlantısal bir isim değildir. Bu isim,  Cumhuriyet’e ismini veren halkin sürgün ve soykırım sonrasında bu bölgede bırakılanlarina aittir. Cumhuriyet’de nüfusun çoğunluğunu oluşturan ve Çerkes Soykırımı’nın Rusya tarafından resmi olarak inkar edilmesine destek veren kolonistlerin halkların ardılı olan nüfusun Çerkesler adına Olimpiyatlarda Çerkesler’in tutumunu belirlemeleri hem insan hakları hem de yerli halkların haklarının açıkca çiğnenmesinden başka birşey değildir. Hiç şüphe yok ki, bu insanların konu hakkında karar veriyor olması Çerkes davasına ciddi zararlar vermektedir.

 

Ayakta kalmak için tek ümidimiz birleşik bir Çerkesya, koşulsuz anavatana geri dönüş hakkı ve anavatanda kazanılmış kendi kaderini tayin hakkıdır. İzlenecek tek mümkün görünen yolda zaten budur. Bunları elde etmek içinse doğruluk, adalet, ahlak ve şeref gibi temel insanlık erdemlerinin yanı sıra tarih ve uluslararası hukukta bizim yanımızda. Sizler, bir daha kendi insanınız adına konuşma hakkınız olduğunu varsaydığınızda tüm bunları göz önüne anlamayı lütfen unutmayın!

California Çerkes Derneği – Adığe Xase, ABD
Çerkes Enstitüsü Münih, Almanya
Çerkes Kültür Enstitüsü, New Jersey, ABD
Nefine Derneği, Israil
Radio Adığe, Israil 
Kafkasya Forumu, Türkiye

Bir cevap yazın