Çeçen Kampı'nda Sosyal Sorumluluk Projesi

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin alabildiği bu ders kapsamında, kamptaki çocuk, genç ve yetişkinler ile iletişim kurulması ve karşılıklı bir öğrenme sürecinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir.

Her bir öğrencinin küçük çocuk/genç/yetişkin grupları ile eşleştiği projede, haftada bir yapılan ziyaretler ile ihtiyaç temelli uygulamalar (ders yardımı, karşılaşılan sorunlara sosyal destek, oyunlar, Türkçe/İngilizce desteği, gündelik hayat için gerekli pratik bilgiler vb.) yapılmaktadır. Uygulamalarda temel anlayış, pasif bir öğrenme/öğretme sürecinden çok, çeçen çocuk/genç/yetişkinlerin de kendi zenginliklerini ifade etmeleri ve öğrencilerin de bu zenginlikten faydalanmaları için fırsatlar yaratmak, bu yolla karşılıklı öğrenme için zemin hazırlamaktır (Örn; Türkçe öğrenmek isteyen birinin, kendisi ile eşleşen öğrenciye Rusça ve Çeçence öğretmesi).

Kafkasya Forumu Proje Marsho aracılığıyla başlatılan çalışmanın Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programı müfredatında yer alan Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında yapılması, projenin sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır.

Öznur Acicbe

Bir cevap yazın