Rus 'bilim adamları' iş başında!

sacheRostov-na-Donu/Ajans Kafkas –  Rostov-na-Donu’da “Kuzey Kafkasya’da gerginliğin tırmanışında ‘Çerkes Meselesi’ adlandırmasının kullanımına karşı öncelikli önlemler” konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantının sonuç bildirgesinde, Kafkasya tarihi alanında Rus tezlerinin propagandasını yapmak ve bağımsız bilim adamlarının araştırmalarına sansür uygulamak ‘bilimsel’ hedef olarak öne sürülüyor.

Güney Federal Üniversitesi Kuzey Kafkasya Bilim Merkezi Başkanı Mikhail Rozin, toplantıda, Kuzey Kafkasya üzerinde çalışacak ortak bir bölgesel merkez kurulması fikrinin deklare edildiğini açıkladı: “Hem XIX yüzyıl Kafkasya savaşı hem de bugünkü ‘Çerkes Meselesi’ konusunda bundan sonra yapılacak çalışmaların birleştirilmesi zorunluluğu çoktan meydana geldi. Bu yüzden yuvarlak masa toplantısında Kuzey-Kafkasya incelemeleri için ortak bir Merkezin kurulma fikri deklare edildi”

Mikhail Rozin “Yuvarlak masa toplantısında biz bu fikri ortaya koyduk. Şu anda meslektaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz, ancak merkezin açılış günü ve yöneticilerinin kim olacağını söylemek için henüz erken” dedi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, açılması planlanan merkezin üç ana konuda çalışmalar yapması düşünülüyor: “Birincisi, Kuzey Kafkasya halklarının Rus devleti yapısına entegrasyonu tecrübesi ve Çerkes Meselesi’nin bu tecrübe kapsamında değerlendirilmesi. İkincisi; 1940’ların ikinci yarısından sonra hukuki uygulamaya geçen “Soykırım” kelimesinin kullanımının hukuka uygunluğu. Üçüncüsü; Rusya-Kuzey Kafkasya tarihindeki ‘olumlu’ anların vurgulanması”.

Bunun dışında Güney Rusya bilim adamları, merkez tarafından yapılan araştırmalarda alınan sonuçların yayınlanması, fakat ‘istikrar bozucu’ ve ‘uydurma’ eleştiri ve yorumların yayınlanmaması konusunda anlaştı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, “Hem Rusya’da hem de Çerkes diasporasının yoğun olduğu Abhazya, Türkiye, ABD ve diğer ülkelerde elde edilen araştırma materyallerinin yayılmasına ihtiyaç var” denildi.

Çerkes Meselesi tabiri ana hatlarıyla, soykırıma uğrayan ve vatanlarından sürgün edilen Çerkes halkının, haklarının iade edilmesi sorununu ifade ediyor. Bu konu 2014 Soçi Olimpiyat hazırlıkları çerçevesinde, her geçen gün gündemdeki ağırlığını arttırıyor. KU/ÖZ/YA

Bir cevap yazın