Ekim 2011’de Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı

Sonuçlar Sova Center’ın günlük denetim akışından derlenen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.

Bu ay, ülkenin 7 bölgesinden 14 kişi ırkçı ve neo-Nazi olaylarda saldırılara uğradı. Mağdurlardan 8 tanesi sol görüşlü grupların ve gençlik gruplarının temsilcisi veya üyesiydi, 3 tanesi “Slav görünüşlü değildi”, 2 tanesi siyahîydi ve bir tanesi de Çinliydi.

Öyle ki, bu yılın başından itibaren ırkçı ve neo-Nazi saldırılarından kaynaklı 18 ölüm, 109 yaralanma ve 7 adet de ölüm tehdidi raporladık. Irkçı şiddet Rusya’nın 30 bölgesinin demirbaşı olmayı sürdürdü, en problemli bölgeler ise 8 ölü 23 yaralı ile Moskova, 4 ölü 7 yaralı ile Moskova Oblastı ve 3 ölü 23 yaralı ile Saint Petersburg’tur.

Bu ay 7 adet ırkçı vandalizm eylemi raporladık. Bu süre zarfında, Nijniy Novgorod’da yaşanan 2 vakada bir kez daha Müslüman mezarlarının kutsallığına saygısızlık yapıldı ki bu yılın başından itibaren Nijniy Novgorod’daki ırkçı vandalizm eylemlerinde 10 defa daha Müslüman mezarlarının kutsallığına saygısızlıkta bulunulmuştu. Ayrıca, 2 vakada ideolojik, 2 vakada Musevi ve 1 vakada da Protestan hedeflere yönelik saldırılarda bulunuldu. Böylece,  bu yılın başından itibaren ülkenin 27 bölgesinde 68 adet ideolojik amaçlı vandalizm olayı raporladık.

Bu ay Moskova, Kaliningrad, Kaluga ve Tver Oblastı’nda görülen şiddet davalarındaki mahkumiyetlerin dört tanesinde nefret saiki gözetildi.  7 kişi mahkum edildi. Bunların 6 tanesi çeşitli tutukluluk şartlarında hapis cezasına çarptırılırken, bir tanesinin de mahkumiyet kararı tecil edildi. Bu kararın teciline ilişkin Nova’nın görüşü ise, bıçaklama suçuna ilişkin bir mahkumiyet kararına göre haddinden fazla hafif olduğudur.

Bu yılın başından itibaren, ırkçı şiddet olaylarında şiddet saikinin gözetildiği 47 mahkumiyet verildi. Rusya’nın 27 bölgesinde toplamda 172 kişi mahkum edildi: 8 tanesi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, 98 tanesi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 54 tanesinin mahkumiyet kararı tecil oldu, 2 tanesi ıslah kampına gönderildi ve bir tanesi de ıslah edici bir ordu biriminde tutuklandı. 9 kişi cezadan muaf tutuldu ve 3 tanesi de aklandı.

Moskova, Habarovsk Krayı, Çelyabinsk Oblastı, Adigey, Çuvaşya ve Komi Cumhuriyeti’nde,6 kişi aynı sayıdaki vakada yabancı düşmanlığını yaymaya yönelik propaganda yapmaktan ötürü mahkum edildi.  2 kişinin mahkumiyeti tecil edildi, 2 kişi para cezasına çarptırıldı, 1 kişi ıslah evine, bir kişi de hapse gönderildi. Kuzey-Doğu-88 isimli neo-Nazi grubunun 21 yaşındaki lideri Denis Kuznetsov (Dima Skhe) hapis cezasına mahkum oldu. Bu grubun üyeleri 6 adet saldırı ve cinayette zanlı konumunda oldukları halde,  Kuznetsov’un katılımı kanıtlanamadığı için bunun yerine propaganda suçundan dolayı mahkum edildi.

Bu yıl içinde, şu ana kadar ırkçı propaganda vakalarında 38 bölgede 64 kişi aleyhinde toplam 58 hüküm verildi.

28 Ekim’de, Aralık 2010 Manezh Meydanı’ndaki karışıklığa karışan kişiler hakkında önem arz eden bir karar verildi. 3 tanesi Öteki Rusya Partisi’nin üyesi olan 5 kişi ceza kolonisinde 2 ila 5 yıl arası cezaya çarptırıldılar.

Vladimir Bölge Mahkemesi’nin Mayıs ayında aldığı bir kararda Bölgelerarası Rus Ulusal Birliği’ni ekstremist olarak sayması akabinde, birlik bu ay Federal Ekstremist Kuruluşlar Listesi’ne eklendi. Böylelikle,  Rus Adalet Bakanlığı’nın kamuya açık olarak yayınladığı bu listede, terörist olarak kabul edilenler hariç 27 örgüt bulunmaktadır.

Kasım ayında Federal Ekstremist Maddeler Listesi’ne herhangi bir ekleme olmadı.

Adalet Bakanlığı, bu ay içinde siyasi partilerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kontrol ve kayıtlarının diğer devlet kurumlarına devredilmesini öneren bir yasa teklifinde bulundu. Özellikle, Adalet Bakanlığı “ekstremist faaliyetlerin yasaklanması kanunu”ndan; ekstremist faaliyetleri nedeniyle ulusal ve dini örgütlere yasal uyarıda bulunulmasının, mahkemede ulusal örgütlerin feshini ve yasaklanmasını talep etme hakkının ve ekstremist maddelerin listesinin tutulması zorunluluğunun çıkarılmasını teklif etti.  Bu görevler Başsavcılık’a devredilmiş olacak. Hükümetteki diğer resmi kurulların olumsuz tepkisinden dolayı, yasa tasarısının resmen kabul edilmesi muhtemel görünmüyor.

10.11.2011

Kaynak: SOVA Enformasyon ve Analiz Merkezi (http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/news-releases/2011/11/d22986/)

Çeviri: Dilek Soykuvvet

 

Bir cevap yazın