Kural'a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Türkiye Cumhuriyet’inde ilgili bakanlıklara, Rusya Federasyonu temsilciliklerine, Türkiye ve Dünya’dan çeşitli insan hakları örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdüren forum aktivistleri, 11 Haziran 2012 tarihinde İnsan Hakları Derneği’yle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Kamuoyu oluşturma faaliyeti sürdürülürken, diaspora örgütleriyle yapılan görüşme ve çağrılar da karşılıksız kalmadı. Pek çok örgütümüz Kuban Kural’a yönelik tehdidi kınarken, Kural’a ve mücadelesine sahip çıktıklarını duyurdular. Forum aktivistlerini faaliyetlerinde yalnız bırakmayarak dayanışma gösteren diaspora’dan yükselen kurumsal tepkiler şu şekilde:

İstanbul Çerkes Derneği

02.06.12 tarihli Ferhat KENTEL imzalı Taraf Gazetesi adlı basın yayın organında yayınlanan bir yazıda “Kafkasya Forumu” aktivistlerinden Kuban KURAL‘ın, “meçhul kişilerce” Kiril alfabesiyle yazılmış bir not vasıtasıyla “ölüm” ile tehdit edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu tehdit ve sindirme politikalarının hangi sebeplerden olduğu tarafımızca ve kamuoyunca malumdur. Bu bağlamda aslında tüm diasporaya karşı uygulanan bu tehdit ve sindirme politikalarına, “kim tarafından yapılırsa yapılsın”, Çerkes toplumunun boyun eğmeyeceğini belirtmek isteriz. Tarih bunun en somut kanıtıdır…

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin 2. Maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarında herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağı vurgulanmaktadır. İşin hukuki boyutunu hatırlatarak, sorumluları göreve davet ediyoruz.

Kuban KURAL’a yapılan bu vahim olayı kınıyor, asla düşünmek istememekle birlikte, benzerlerini daha önce çok defa tecrübe ettiğimiz şekilde sonuçlanması halinde artık kimsenin sorumluluktan kaçamayacağının altını çizmek istiyoruz…
İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Bir Çerkes tehdit edildi.

İzleyerek, izlerken kendilerini özellikle belli ederek, ölüm tehditi yazılı kağıdı ayaklarının dibine atarak…..
Aslında Çerkes kimliğine sahip çıkan bütün Çerkesler tehdit edildi.
Fiili gerçekleştirme komutunu verenler; “Çerkesler’in yaşadığı soykırım ve sürgündür” diyerek Rusya Federasyonu’na “Adalet istiyoruz” diye seslenen bütün Çerkesleri Kuban Kural üzerinden tehdit etti.
Bir yandan da muhtemelen izliyorlar süreci; “o tek başına bir Çerkes mi” diye?
Çarlık döneminde Çerkesler’e yönelik olarak; “ya koşulsuz tam itaat, ya da imha” politikasını izleyen Çarları taklit ediyor birileri. 1864’te insanlık suçu olan soykırım ve sürgün uygulaması ile Çerkeslerin geleceğini tehdit eden anlayış, 2012’de adeta kendini kopyalıyor.
Çerkeslerin soykırım ve sürgününün 148.yıldönümüne denk düşürülen tehdit; Çerkes kimliğine dair gerçeği ve adaleti talep etmek isteyen her Çerkes’e yöneliktir. Birileri “bizim istediğimiz kadar Çerkes olun, yoksa .. “ diyerek parmak sallıyor. Barışçıl hak arayışına tahammülü olmayan, zorbalığa alışmış tavır ile tehditle sindirmeye çalışanlar, bilin ki;
Adalet arayan hiçbir Çerkes yalnız değildir, Kuban Kural da yalnız değildir.
Kafkas Dernekleri Federasyonu

Kafkasya Forumu sözcülerinden Kuban Kural’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini, büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, xabzeye, ilkelerine ve demokrasiye olan bağlılığı ışığında, her insanın görüş ve düşüncelerini, hiç bir baskı görmeden, en temel insan haklarının gereği olarak, özgürce ifade edebilmesini, bu amaçla şiddet içermeyen her türlü sivil eylemi yapabilmesini savunmaktadır.

Bu tehdidi, Kuban Kural’ın şahsına değil, demokrasiye ve insan haklarına, tüm Çerkeslere, bu ülkenin tüm demokrat insanlarına, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmış kabul ediyor, arkasındaki odakları şiddetle lanetliyoruz.

Emniyet güçlerini ve adli makamları, öncelikle ve derhal gerekli koruma önlemlerini almaya, ivedilikle gerekli soruşturma ve incelemeleri tamamlayarak faillerin açığa çıkarılması ve cezalandırılması için görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, Kuban Kural ve üyesi olduğu Kafkasya Forumu’nun yanında olduğumuzu, farklı düşüncelere ve sivil eylemlere tahammül edemeyen karanlık mihraklara karşı tek bir vücut halinde, elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ve beyan ederiz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine ve karanlık köşe başlarında pusuya yatmış tüm demokrasi ve insanlık düşmanlarının dikkatine sunarız.

Kafkas Vakfı

Kafkasya Forumu üyesi Kuban Kural ölümle tehdit edildi.

Medyaya yansıdığı şekliyle bu tehdidin sebepleri hakkında kamuoyunda oluşan şüpheler, son derece haklı gerekçelerle belirli bir noktaya odaklanmaktadır.

Henüz kısa bir süre önce, vakfımızın düzenlediği bilimsel bir toplantıyı, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü düzeyinde ülke bütünlüğünü tehdit eden yıkıcı bir faaliyet olarak niteleyerek, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihtar vermekten kaçınmayan, Çerkes Soykırımını dile getiren sivil toplum aktivistlerini ‘aşırılıkçı’ suçlamasıyla yargılayıp mahkum eden, sicili cinayetlerle dolu karanlık elin pervasızlığını biliyoruz.

İnsanlık suçlarını sınırları ötesine taşımakta da tereddüt etmediğine birçok defa tanık olduğumuz bu karanlık elin, bu kez Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Çerkes’e uzanmış olması ihtimaliyle karşı karşıyayız.

Kafkas Vakfı olarak, bu güçlü ihtimal karşısında; Çerkes halkının acılarını bugün de derinden hissettiği korkunç bir tarih kesitinin gerçeklerini ve Çerkes Soykırımının sembol şehri Soçi’de yapılacak olimpiyat oyunlarının insanlık tarihinde bırakacağı kara lekeyi dünyaya anlatmak amacıyla, devletlerin çıkar hesaplarını gözetmeyip yalnızca vicdanlara seslenen, daima sivil, demokratik değerlere bağlı kalacak mücadelenin bir parçası olduğumuzu yeniden hatırlatıyoruz.

Kafkasya’daki ve diasporadaki bütün Çerkesleri sindirmek amacıyla, Kuban Kural’ın şahsında Kafkasya Forumu ve tüm sivil Çerkes yapılanmalarını hedef aldığını düşündüğümüz bu tehdidin failleri açığa çıkarılmadığı sürece, şüphelerimizin odağındaki suçlunun değişmeyeceğini;

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, gerek başka ülkelerden gelen ithamlar ve tehditlere maruz kalan vatandaşlarının güvenliğini sağlama, gerekse suçluların açığa çıkarılması ve cezalandırılması noktasında atacağı adımların takipçisi olacağımızı;

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı yaklaşımlara sahip sivil toplumumuz ve farklı düşüncelere sahip bütün Kafkasyalı bireylerin böylesi bir tehdit altında tüm imkanlarını bir araya getirme iradesine olan inancımızı;

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Kafkasevi

Çerkes Soykırım ve Sürgününü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan “May 21” ve soykırım şahidi topraklarda yapılacak kış olimpiyatlarını protesto etmek için oluşturulan “No Sochi 2014” inisiyatifleri aktivisti ve Kafkasya Forumu üyesi Kuban Kural, 22 Nisan’dan itibaren değişik araçlarla, özellikle fark ettirilerek fiziki takip altında tutulmuş, bu taciz 15 Mayıs tarihinde bir araçtan önüne atılan ve Rusça “Öleceksin!” yazan tehdit pusulasıyla zirveye ulaştırılmıştır.
Merak ediyoruz?
Yakından tanıdığımız, ellerinde hala atalarımızın ve kardeşlerimizin kanını taşıyan bu kan içici canilerin, yabancı bir ülkede, kendilerini özellikle deşifre ederek, gece yarıları evlerimizin işyerlerimizin önünde kamp kurup gözdağı vermeye yeltenme cüretini nereden aldıklarını gerçekten merak ediyoruz?
Yürüyen soruşturma sürecinin olayın ağırlığıyla mütenasip düşmeyen hızını,
Araştırma safhasında gösterilen zaaf ve lakaytlıkları,
Kuban Kural’ı koruyacak tedbirlerin hala alınmamış olmasını ise ciddi bir şüphe ve endişeyle takip ediyoruz.
Yine de, “evham” olması temennisiyle sorumluların şüphelerimizi boşa çıkartarak bu karanlık girişimi aydınlatacakları anı umut ve sabırsızlıkla bekliyoruz.
Bundan sonra, Kuban Kural’ı ve toplumumuzun herhangi bir ferdini hedef alacak benzer tüm psikolojik ve fiziki saldırıları doğrudan Çerkes halkına yapılmış sayarak uluslararası arenaya taşıyacağımızı da ayrıca deklare ediyoruz. Hiç bir güç Çerkes Halkının var olma mücadelesini engelleyemez!

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

eskaf

KAFKASYALI YAZARLAR BİRLİĞİ

Kafkasya Formu yazarlarından Kuban Kural’ın ölümle tehdit edildiğini bir gazete haberinden üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kabul edilemez eylemin haberde iddia edildiği gibi bir devletin gizli servis elemanları tarafından mı yoksa bulanık suda balık avlamaya çalışan başka karanlık odaklar tarafından mı yapıldığını henüz bilmiyoruz.

Ancak hangi gizli servis ya da karanlık güç tarafından yapılmış olursa olsun, böyle bir tehdidin sadece Kuban Kural’a değil, onun şahsında tüm Kafkas halklarına ve aydınlarına yönelik korkutma, yıldırma politikasının bir parçası olarak görüyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Aynı zamanda emniyet güçlerini de göreve davet ederek, bir an önce faillerin bulunmasını talep ediyor ve failleri aydınlanana kadar bu vahim konunun her platformda takipçisi olacağımızı açıklıyoruz.

Kafkasyalı Yazarlar Birliği olarak kuruluş açıklamamızda da deklere ettiğimiz üzere, bütün sorunların ancak barış ortamında, sadece halkların kardeşliği ve demokratik ilkeler çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle farklı düşüncelere, görüşlere, şiddet içermeyen her türlü eyleme tahammülün sağlıklı bir iletişimin gereği olduğunu kabul ediyor, kadim  kültürlerin ülkesi Kafkasya ve Kafkas halklarına barışın, huzurun ancak bu şekilde geleceğine inanıyoruz.

Öte yandan Kafkas halklarının tarihsel acılarından nemalanmaya çalışan ve insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamış olan Çerkes halkının acılarını, kendi aralarındaki güç kavgalarında bir koz ya da pazarlık malzemesi olarak kullanan emperyal güçlerin de ellerini Çerkes halkın üzerinden çekmesini istiyoruz.

Jineps Gazetesi

Çerkeslere tehdit!

Çarlık Rusyasının soykırım uygulamaları sonucu, kadim halkı oldukları Kafkasya’dan sürgün edilen Çerkesler, soykırım ve sürgünün yıldönümü 21 mayıslarda adalet istemini Dünya kamuoyunun gündemine getiriyor.

2014 Kış Olimpiyatlarının, Çarlık Rusyası varisi Rusya Federasyonu’nda, Çerkesya’nın son başkenti Soçi’de, soykırım toprağında, katliamlarını itiraf edercesine Rusça Kızıl Çayırlık adını verdikleri ve üstelik Unesco’nun koruma alanı ilan ettiği alanda yapılacak olması ile adalet arayışı daha da yükseltildi. Rusya Federasyonu ve Dünya kamuoyuna yapılan çağrı nettir: “Soykırımı tanıyın”, “Soykırım toprağında olimpiyat yapmayın”.

Adalet arayışı barışçıl ve demokratik yöntemlerle, kamuoyunun gözü önünde aydınlıkta yapılırken, karanlıktaki derin güçler “kimliği belirsiz” kişilerle Çerkesleri tehdit ediyor. Yöntemleri bilindik, bir Çerkes üzerinden veriliyor mesaj. Çerkesler ola ki sinerler, ola ki anlamazlar aslında toptan tehdit edildiklerini, ola ki sahip çıkmazlar o bir Çerkes’e.

Dünya kamuoyu bilir bu karanlığı temsil edenleri: Anna Politkovskaya’nın katilidir, onlarca yargısız infazın planlayıcısıdır, demokrasinin ve özgürlüğün düşmanıdır, demokrasi götürüyorum diyerek Irak’ı kana bulayan, kardeşi kardeşe kırdıranlardır, “Arap baharı” diyerek halkların özgürce gelişmesine engel olup başka ülkeleri kendi çıkarlarına uygun biçimlendirenlerdir. Baskı ve yıldırma onların yakın dostudur, özelde Kafkasya’yı kaynayan kazan halinde tutmak, Soçi Olimpiyatları ile Çerkes soykırımını tarihin karanlığına gömmek niyetindedirler. Senaryolarını uygulamak için dost görünürler, ellerinden damlayan kanı gizleme gereği duymadan el uzatır gibi yaparlar. Her daim kullanacakları bir taşeron bulurlar.

İnsan hakları temelli bir sorun ancak demokratik temeller doğrultusunda çözülebilir. Hiç bir tehdit biz Çerkesleri yıldıramayacağı gibi hiçbir yöntem de bizi demokratik ve insan haklarına dayalı, şiddeti red eden mücadele yolundan ayıramayacaktır.

Bu cüretkar tehdit biz Çerkeslerin değil, tehdit edenlerin başında Demokles’in kılıcı gibi ebediyen asılı kalacaktır!

Bilsinler ki;

Asla Vazgeçmeyeceğiz!

Bilsinler ki;

Birimiz için hepimiz olmayı becerebilecek irademiz vardır!

Bilsinler ki;

Adalet arayan hiçbir Çerkes yalnız değildir, Kuban Kural da yalnız değildir!

ABHAZYAM.COM

KUBAN KURAL’A YAPILAN TEHDİDİ KINIYOR VE LANETLİYORUZ

05/06/2012. İnternet ortamında öğrenmiş olduğumuz bilgiye göre Kafkasya Forumu Sözcülerinden ve İMC Tv. “MARJE” Programı sunucusuKuban Kural’ın ölüm ile tehdit edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına tehdit unsuru oluşturmak affedilecek bir olay değildir. Kınanmadan da öte lanetlenmesi gereken bir olaydır.

İnsanlar her konuda düşüncelelerini hakarete, küfüre ve tehdite yer vermeden karşılıklı saygı temeli ölçüsünde özgürce tartışabilmeli, yazı yazabilmeli ve fikirlerini açıklayabilmelidir.

Bu demokrasinin olmaz ise olmaz kuralıdır.

Eğer bir ülkede fikirlerini açıklayan, yazı yazan, eleştiri yapan insanların yaşamlarına tehdit geliyorsa, o ülkede ki demokrasi tartışılır durumdadır.

Abhazyam.com olarak, Kuban Kural’ın şahsına yapılan tehditi o ülkede ki demokrasi mücadelesine yapılan bir tehdit olarak görüyor ve lanetliyoruz.

EUROXASE – Avrupalı Çerkesler Federasyonu

İstanbul merkezli olarak Türkiye’de faaliyetlerini yürüten sivil toplum örgütü Kafkasya Forumu‘nun aktivistlerinden Kuban Kural’ın, Mayıs ayı içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından önce takip ve taciz, sonrasında ölümle tehdit edildiğini, büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu taciz ve tehdit eylemlerini, Çerkeslerin sivil eylemlilik anlamında en aktif oldukları bir zamanda meydana gelmesi itibariyle, Kuban Kural’ın kişiliğinde, haklarını arayan tüm Çerkeslere ve Kafkasyalılara yöneltilmiş, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Avrupalı Çerkesler Federasyonu olarak barışçıl hak arayışına ve sivil mücadeleye tahammülü olmayan bu anlayışın karşısında tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını dayanışmaya çağırıyoruz.

Bahsi geçen sindirme girişimlerinde bulunan odakların açığa çıkarılması ve cezalandırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm yetkili organlarını göreve davet ediyor, atılacak adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Çerkes Hakları İnisiyatifi

KUBAN KURAL’A YAPILAN TEHDİT HALKIMIZADIR!
Çerkes Soykırım ve Sürgününü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan “May 21” ve soykırım şahidi topraklarda yapılacak kış olimpiyatlarını protesto etmek için oluşturulan “No Sochi 2014” inisiyatifleri aktivisti ve Kafkasya Forumu üyesi Kuban Kural, 22 Nisan’dan itibaren değişik araçlarla, özellikle fark ettirilerek fiziki takip altında tutulmuş, bu taciz 15 Mayıs tarihinde bir araçtan önüne atılan ve Rusça “Öleceksin!” yazan tehdit pusulasıyla zirveye ulaştırılmıştır.
Merak ediyoruz?
Yakından tanıdığımız, ellerinde hala atalarımızın ve kardeşlerimizin kanını taşıyan bu kan içici canilerin, yabancı bir ülkede, kendilerini özellikle deşifre ederek, gece yarıları evlerimizin işyerlerimizin önünde kamp kurup gözdağı vermeye yeltenme cüretini nereden aldıklarını… gerçekten merak ediyoruz?
Yürüyen soruşturma sürecinin olayın ağırlığıyla mütenasip düşmeyen hızını,
Araştırma safhasında gösterilen zaaf ve lakaytlıkları,
Kuban Kural’ı koruyacak tedbirlerin hala alınmamış olmasını ise ciddi bir şüphe ve endişeyle takip ediyoruz.
Yine de, “evham” olması temennisiyle sorumluların şüphelerimizi boşa çıkartarak bu karanlık girişimi aydınlatacakları anı umut ve sabırsızlıkla bekliyoruz.
Bundan sonra, Kuban Kural’ı ve toplumumuzun herhangi bir ferdini hedef alacak benzer tüm psikolojik ve fiziki saldırıları doğrudan Çerkes halkına yapılmış sayarak uluslararası arenaya taşıyacağımızı da ayrıca deklare ediyoruz.
Bilinmelidir ki, hiç bir güç Çerkes Halkının var olma mücadelesini engelleyemez!
YAŞASIN ÇERKES KALMA KARARLILIĞIMIZ!

İKKD – GENÇ 

Özellikle Çerkes Soykırımı söylemi ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’na yönelik muhalif tavrı ile Türkiye diasporasında önemli bir misyon edinmiş olan Kafkasya Forumu, No Sochi 2014 ve May 21 aktivistlerinden çalışma arkadaşımız, kardeşimiz Kuban Kural, kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca takip ve taciz edilmiş, nihayetinde de ölüm tehdidi almıştır.

Eylemi gerçekleştirenler, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle asla bağdaşmayan bu insanlık dışı tavrı; bu kez Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve T.C. vatandaşı bir Çerkes’e sergileme cürretini kendinde görmüştür.

Yakın zamanda da Çeçen suikastleri ve gazeteci cinayetleri gibi pek çok örneğine tanık olduğumuz “muhalif sesleri kanla bastırma” geleneğiyle beslenen bu ideoloji, Soçi olimpiyatları için harcanan milyar dolarlar ve karşılığında elde edilecek ekonomik beklentiler söz konusu olduğunda o çirkin yüzünü tekrar göstermekten geri durmamıştır.

Bu hareketin Çerkes aktivizmini sindirmeye ve yükselen muhalif söylemi bastırmak amacıyla Kuban Kural nezdinde tüm diasporaya yönelik olduğu aşikardır. Bilinmesini isteriz ki Kuban Kural asla tek ve yalnız değildir! Sonuçları her ne olursa olsun Çerkes gençleri olarak Kafkas Halkları için adalet talebimiz ve buna yönelik eylem ve söylemlerimiz ivmelenerek devam edecektir.

Düşünmek dahi istemediğimiz, telafisi mümkün olmayacak bir sürece girilmemesi adına; başlatılan hukuki sürecin olması gerektiği gibi işlemesi, faillerin açığa çıkarılması ve cezalandırılması için tüm emniyet ve adalet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını azami hassasiyet göstermeye ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Samsun Kafkas Derneği

Samsun Kafkas Derneği olarak, Kafkasya Forumu Sözcülerinden Çerkes Aktivisti Kuban KURAL’a yapılan insanlık dışı tehdit karşısında Federasyonumuzun yapmış olduğu açıklamaya kelimesi kelimesine katıldığımızı ve Kuban KURAL ve Kafkasya Forumu’nun yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna beyan ederiz.

BİRLİK OLMA ZAMANI

Kafkasya Forumu sözcülerinden Kuban Kural’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini, büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, xabzeye, ilkelerine ve demokrasiye olan bağlılığı ışığında, her insanın görüş ve düşüncelerini, hiç bir baskı görmeden, en temel insan haklarının gereği olarak, özgürce ifade edebilmesini, bu amaçla şiddet içermeyen her türlü sivil eylemi yapabilmesini savunmaktadır.

Bu tehdidi, Kuban Kural’ın şahsına değil, demokrasiye ve insan haklarına, tüm Çerkeslere, bu ülkenin tüm demokrat insanlarına, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmış kabul ediyor, arkasındaki odakları şiddetle lanetliyoruz.

Emniyet güçlerini ve adli makamları, öncelikle ve derhal gerekli koruma önlemlerini almaya, ivedilikle gerekli soruşturma ve incelemeleri tamamlayarak faillerin açığa çıkarılması ve cezalandırılması için görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, Kuban Kural ve üyesi olduğu Kafkasya Forumu’nun yanında olduğumuzu, farklı düşüncelere ve sivil eylemlere tahammül edemeyen karanlık mihraklara karşı tek bir vücut halinde, elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ve beyan ederiz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine ve karanlık köşe başlarında pusuya yatmış tüm demokrasi ve insanlık düşmanlarının dikkatine sunarız.

Bir cevap yazın