BDP'den Çerkes Soykırımı ve sorunları için araştırma komisyonu önergesi

BDP_TBMMTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

21 Mayıs Çerkeslerin sadece yas ye anma günü değil aynı zamanda kolektif haklarını almada bir mücadele günüdür. Bu vesileyle, Çerkeslerin katledilmesinin yıl dönümü vesilesiyle, Çerkes halkına yönelik katliamın araştırılması, Çerkeslerin maruz kaldıkları inkar ye asimilasyoncu politikaların açığa çıkarılması ye sonuçlarının ortaya konması, Çerkeslerin hak taleplerinin karşılanması amacıyla Anayasanın 98’inci, iç tüzüğün 104 ye 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

Sebahat Tuncel

İstanbul Milletvekili

GEREKÇE

21 Mayıs 1864 günü tarihe Çerkes Soykırımının simgesi olarak kazınmıştır. Çerkesya’yı işgal eden Çarlık Rusyası 1 milyonu aşkın Çerkesi katletmiş, daha da fazlasını vatanından sürgün etmiştir. Sayısız insan sürgün yolunda can vermiştir. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlık için direnen Çerkesler vahim bir soykırıma uğramışlardır ve dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda bırakılmışlardır.

Bugün Çerkes halkımızın en büyük bölümü Türkiye’de yaşamaktadır. Anadolu’daki Çerkes nüfusunun 5 milyonu aştığı ifade edilmektedir. Ancak Türkiye’de Çerkeslerin kendi kültürlerini, kimliklerini yaşayabilmek adına kollektif hakları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin tekçi anlayışının sonucu kurulula beraber tıpkı diğer halklar gibi Çerkes’ler de inkar ye asimilasyon politikalann kurbanı olmuştur. Çerkes Ethem’e hain damgası vurulunca, Çerkes kimliği her türlü baskının hedefi haline gelmiştir. “Tek dil, tek millet, tek vatan” tekrarında ifadesini bulan 90 yıllık ırkçı devlet politikasıyla Çerkes dili, kültürü, örgütlenmesi engellenmiştir. Bu tekçi, asimilasyoncu anlayış Çerkes halkını zorla Türklestirmeyi hedeflemiştir. Ulusal baskı, inkar ve asimilasyon Çerkeslerin büyük Soykırım acısını katmerlestirmistir.

Toplumsal barışın inşası için önemli bir nokta da Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların tüm demokratik, kollektif haklarının sağlanması gerekmektedir. Çerkes örgütleri Çerkes kimliğinin ifadesinin ve yaşatılmasının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılması, Anadilde eğitim hakkı sağlanması, üniversitelerde talep edilen tun dillerde akademik programlar açılması, Çerkesce TV ve radyo yayın hakkının onu tamamen açılması, Çerkes köylerine eski isimleri verilmesi, çocuklara Çerkes dilinde isimler konulabilmesi, Çerkesleri hain oiarak lanse eden veya inkar eden tüm ırkçı ifadeler ders kitaplarından ayıklanması, -Türk Devletinin Abhazya ye Güney Osetya devletlerini tanıması, her iki devlete karşı Gürcistan’la işbirligine son vermesi, -Rusya soykirmdan dolayı Çerkes halkımızdan resmen özür dilemesi, anayurda dönüş hakkı tanınması ve Kafkasya’ya yerleşmek isteyenler için ekonomik ve sosyal destek sağlanması gibi temel taleplerinin karşılanması için mücadele etmektedir.

Çerkeslere yönelik yapılan inkar ve asimilasyoncu tutuma karşı Çerkesler 21 Mayıs gününü hem yaş, anma günü olarak hem de haklarını almak için bir mücadele günü olarak görmektedirler. Toplumsal barışın inşasının konuşulduğu bu günlerde farklı halkların kollektif haklarının, taleplerinin dikkate alınarak anayasal ye yasal düzenlemelerin yapılması, topluma işlemiş olan resmi ideolojinin ürünü tekçi zihniyetin ortadan kadırılması için uzun süreli bir çaba sergilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Çerkeslerin katledilmesinin yıl dönümü vesilesiyle, Çerkes halkına yönelik katliamın araştırılması, Çerkeslerin maruz kaldıkları inkar ye asimilasyoncu politikaların açığa çıkarılması ye sonuçlarının ortaya konması, Çerkeslerin hak taleplerinin karşılanması için çözüm önerilerin çıkarılması amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını önermekteyiz.

Önergenin originalini görmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın