Panel ve Forum: “Çerkes Soykırımı’nın 150. Yılında Diasporik Kimliğin İnşası”

11 Mayıs 2014 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi Seminer Salonunda Ankara Çerkes Derneği, Çerkesya Yurtseverleri, İstanbul Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Genç, Kafkasya Forumu ve Kafkas Vakfı’nın katılımı ile “Çerkes Soykırım’ının 150. Yılında Diasporik Kimliğin İnşası” konulu Panel ve Gençlik Forumu gerçekleştirilecek.

İki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek etkinlikte saat:11.00′da başlayacak panel’de katılımcı dört sivil toplum kuruluşu “Çerkes Soykırım’ının 150. Yılında Diasporik Kimliğin İnşası” konulu sunumlar gerçekleştirecekler.

Verilecek öğlen arasından sonra saat:15.00′da başlayacak Gençlik Forumu’nda sırası ile;

Ankara Çerkes Derneği: “Anadil Çalışmaları Bağlamında Diaspora’nın Örgütlenmesi”

Çerkesya Yurtseverleri: “Xeku’da ki Çerkes Ulusal Hareketinin Diasporaya Etkisi”

İstanbul Çerkes Derneği: “Sosyal Medya Kullanımı ve Önemi”

İKKD Genç: “Derneklerde Gençlik Yapılanmaları ve Faaliyetleri”

Kafkasya Forumu: “Ulusötesi Örgütlenme Pratikleri ve Gençler”

Kafkas Vakfı: “Kafkasya Öğrenci Faaliyetleri”

konulu sunumlar yapacak ve yapılan sunumlar katılımcı gençlerle tartışılacak.