Kafkasya Forumu, 2003 yılında Kafkas halkaları’nın temel insan hakları ve kimlik sorunlarına yönelik evrensel bir perspektifle çözüm üretme arayışı içinde olan bir gençlik inisiyatifi olarak kuruldu. İnisiyatif bir süre Çeçen sığınmacıların yaşam koşullarının düzeltilmesi , acil hukuki sorunlarına çözüm üretilmesi ve statü sorunlarının çözülmesine yönelik faaliyetlerde bulundu. Pek çok sivil toplum kuruluşundan gençlerin katılımıyla genişleyen organizasyonumuza bir süre sonra üniversite çevreleri de katılım gösterdi. Üniversite çevrelerinin de katılımıyla akademik faaliyetlerde bulunmaya başlayan organizasyon, çeşitli üniversitelerle gerçekleştirdiği ortak faaliyetlerin yanı sıra akademik ve siyasi içerikli Kafkasya Forumu dergisi’ni yayınladı.

Bu süreç zarfında faaliyet alanını genişleterek Kafkasya’nın tamamını kapsamaya yönelen inisiyatif, Abhazya ve Çerkesya odaklı proje gruplarını da harekete geçirdi. Bir projeler örgütlenmesi olarak yola çıkan inisiyatif 2007 yılında Ankara ve İstanbul’da alan örgütlenmelerine yöneldi. İnisiyatif bugün İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir’de 4 farklı alanda örgütlenmeye devam ediyor.

Yine 2006 yılında Soçi olimpiyatlarına yönelik Çerkes itirazını siyasallaştırarak alanlara taşıyan inisiyatif, küresel çapta gerçekleştirdiği organizasyonlarla uluslararası Çerkes muhalefetinin gelişimine ve diaspora örgütlenmesinin gelişimine katkıda bulundu.

Kafkas halklarının sorunlarını evrensel bir dilde ele alarak çözümler üreten organizasyon, kurulduğu ve faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu örgütlediği Türkiye’de demokratikleşme süreçlerine  de katılım gösterdi.

2011 yılında, bir sivil toplum kuruluşu olarak kurumsallaşmaya yönelen Kafkasya Forumu, önümüzdeki dönemde özellikle:

– Çerkes diasporası’nın uluslararası nitelikte örgütlenmesi,

– Kafkasya’da anti-kolonyal bir mücadele perspektifinin desteklenmesi,

– Bulunduğu tüm coğrafyalarda diasporanın insan hakları ve kimlik sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi

Amacıyla projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.