Dünya Çerkes Birliği VII. Genel Kurulu'na Tepki

Basına yollanan bültenler sonrasında eleştiriler Birgün gazetesinde geniş yer bulurken, Milliyet’in ilk baskılarıyla ikinci baskıları arasında müdaheleden başka hiç bir olasılığı akla getirmeyecek bir değişiklik yaşandı.

RUSYA’NIN ÇERKES RÜYASI BİTİYOR!

1991 yılında Adige ve Abhaz kültürünü koruma iddiasıyla yola çıkarak kurulan Dünya Çerkes Birliği, 7. kongresini İstanbul’da düzenliyor.

DÇB, Adige- Abhaz kültürel ortaklığı söylemini, Kafkasya’nın politik süreçlerinin farklılaşmasını da fırsat bilerek, Kafkasya’yı parçalama sürecinin dayanak noktası haline getirmiştir. Kurulduğu günden bugüne, diasporaya ve Kafkasya’ya değil, Rusya’nın sömürgeci politikalarına hizmet etmiştir.

Politik kimlik taşımadığını öne süren bu örgüt, Rusya istihbaratı başta olmak üzere Türkiye ve Suriye istihbaratlarının mutabakat arenasıdır. Etnik ayrımcılığı körüklemek, Kafkasya’nın siyasi sorunlarını örtbas etmek ve her türlü muhalefeti marjinalleştirmek DÇB’nin asli görevleri arasındadır.

Rusya üniterleşme yolunda sürdürdüğü kararlı politikayı cumhuriyetlerimizin lağvedilmesi sürecine taşırken, Çeçenya’da başlayan savaş Kafkasya’ya gün be gün yayılırken, Kazaklar yeniden silâhaltına alınırken, Kafkasya’ya yüz binlerce Rus askerini barındıracak yeni askeri üsler kurulurken DÇB’nin Kafkasya için söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır.

Diasporayı düşünmeye davet ediyoruz:

Yıllardır gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmamızı istedikleri Kuzeydoğu Kafkasya’yı saran ateş tüm Kafkasya’ya yayılıyor. Tüm kültürel, sosyal ve politik oluşumların tehdit altında olduğu bu koşullarda kültürel ve sosyal alanı siyasetin kavrayışından uzaklaştırmaya çalışmak, teslimiyetten başka hiçbir anlam taşımaz.

Bombalar artık herkese eşit mesafede patlıyor! Yaşadığımız, yaratmaya çalıştıkları “Çeçen Kâbusu” na karşı “Çerkes Rüyası” senaryosunun iflasıdır.

Kafkasya Forumu’nun Diasporaya Çağrısıdır:

Cumhuriyetlerimizin tehdit edildiği, Kafkasya’da demokratik muhalefetin baskılarla marjinalleştirildiği, Kafkasya’nın on binlerce polis ve yüz binlerce askerle kuşatılarak baskı altına alındığı bu gidişe karşı tavır göstermek tarihi sorumluluğumuzdur.

DÇB kongresine katılan delegelere sesleniyoruz:

Diasporayı temsil iddiasıyla katıldığınız bu kongrede, iradelerinize ket vurulmasına izin vermeyin. En büyük sorunumuz olan Rusya sömürgeciliğiyle yüzleşmeden yok olmaktan kaçamayız!

Tarih sizi konuştuklarınız kadar konuşmadıklarınızla da yargılayacaktır!

Kafkasya Forumu’nun sözüdür:

Kafkasya Forumu, soykırım ve sürgünden bu yana anavatanına sahip çıkma geleneğinin başkenti olan İstanbul’da gerçekleştirilecek olan kongreyi, yürütücüleri ve alınan kararlarıyla birlikte tarihe not olarak düşecek ve sorumluların takipçisi olacaktır!

————-

Kamuoyunun Dikkatine,

Tüm dünya Çerkesleri’nin iradesini temsil ettiği iddiası taşıyan Dünya Çerkes Birliği adlı örgüt 7. Kongresini 5- 7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Dünya Çerkes Birliği, Sovyetler Birliği döneminde diaspora halklarını manipüle etmek için oluşturulmuş Rodina geleneğinin devam ettiricisi olarak Rus istihbarat servisinin tasarladığı ve yönettiği bir organizasyondur. DÇB iddia ettiği gibi bir Sivil toplum kuruluşu değil, Rusya’nın totaliter politikalarını diasporada meşrulaştırma amacı güden istihbarat uzantılı bir organizasyondur.

Dünya Çerkes Birliği Kafkas diasporası sivil toplum kuruluşu yöneticilerini Rusya politikaları doğrultusunda manipüle etmeyi en önemli misyonu olarak görmektedir. Politik kavrayıştan uzak dernek yönetimlerinin kolayca düştüğü bu tuzak Türkiye içinde istihbarat angajmanlarına açık dar bir kadro sayesinde kurulabilmiştir.

DÇB, 1991 yılından bugüne kadar olan kısa tarihinde, etnik ayrımcılığı körükleyerek iç çatışmaları tırmandırmış, Çeçenya’da sürdürülen soykırıma göz yummuş, politik cinayet ve provokasyonları görmezden gelmiş, Kafkasya muhalefetinin ezilmesine ve muhaliflerin marjinalleştirilmesine ses çıkarmadığı gibi bu politikaların destekleyicisi olmuştur.

Bu organizasyon üzerinde kültürel bir yaşam alanı oluşturma amacıyla kurulan Kafkas Kültür Dernekleri içinde faaliyet gösteren insanların ve/veya dernekler dışında Kafkasya’da yürütülen sömürge politikasına karşı duyarlılık taşıyan yüz binlerce Kafkasyalının hiç bir iradesi bulunmamaktadır. İletişim araçları ve modern süreçlerin de etkisiyle giderek güçlenen diaspora kimliğinin bürüneceği siyasi nitelik üstüne hesapları bulunan Rusya dışında Türkiye ve Suriye istihbaratlarının da manevra alanı olarak gördüğü bu kongre, diasporanın ve Kafkasyalıların sorunlarına yönelik sivil çözümlerin arandığı bir toplantı değildir.

Kafkasya Forumu; kongre sonunda yayınlanacak olan bildiri ve çalışma programının Kafkasyalıların sorunları yansıtmayacağını, seçilen yönetim kurulunun Kafkasyalıları temsil etmeyeceğini, ortaya konulan hedeflerin Kafkasyalıların hedefleri olmadığını, oluşturulan iradenin Kafkasya iradesini yansıtmadığını Kamuoyuna deklare etmeyi siyasi sorumluluğu olarak görmektedir.

Diasporanın ve Kafkasya’nın gelecek umutlarını istihbarat örgütlerinin angajmanlarına teslim etmeyeceğiz!

Kafkasya Forumu

7 Mayıs 2006 Pazar günü Milliyet Gazetesi'nden çıkan iki farklı baskı.
 6 Mayıs 2006 Tarihli Birgün gazetesi haberi.

Bir cevap yazın