Proje Marsho

PROJENİN HEDEFLERİ

Türkiye Hedefleri:

– 8 yıldır Türkiye’de herhangi bir statü sahibi olmaksızın yaşamak zorunda olan çeçen sığınmacılara yönelik mültecilik statüsü mücadelesinin başlatılması

– Gıda, eğitim, sağlık ve hukuk sorunlarına yönelik faaliyet yürütmek üzere farklı bölgelerde temsilciler aracılığıyla örgütlenmiş bir destek gruplarının kurulması

– Kamplar ve çeşitli semtler dağınık olarak yaşayan mülteciler arasında iletişim ve dayanışmanın arttırılması

– Türkiye Kafkas Diasporası’yla iletişimin sağlanması. Kafkas diasporasının Çeçen mücadelesi konusunda bilinçlendirilmesi, sivil siyasi girişimlerin desteklenmesi.

– Bilinirlik arttırmak amacıyla, broşür, dosya, tanıtım filmi ve insan hikayelerinin derlenmesi

– Üniversitelerden ve ilgili STK’lardan akademik ve siyasi mücadele için destek aranma.

– Çeçen üniversite öğrencileri ile iletişim kurma ve koordinasyon sağlama.

Global Hedefler:

– Küresel bir çatı örgütlenmesinin oluşturulması

– Rusya’nın çeçenya’da yürüttüğü soykırımın dünya kamuoyuna sunulması

– Rusya’nın halen işlediği suçlara yönelik uluslar arası bir baskı mekanizmasının kurulması

– Çeçen halkının, kültürünün ve kimliğinin bilinirliğinin arttırılması

– Çeçen sığınmacıları barındırmasına rağmen, BM mültecilik kriterlerine uygun hareket etmeyen ülkeler üzerinde uluslar arası baskı oluşturulması

– Farklı ülkelerden çeçen mülteciler arasında iletişimin ve etkileşimin güçlendirilmesi

– Çeçen bağımsızlık mücadelesinin tüm sivil destekçileri -STK’lar, siyasi gruplar, bireyler- arasındaki ilişkilerin geliştirilip koordine edilmesi.

– Savaş suçlarının derlenmesi, bununla ilgili bir hukuk çalışması yapılması.

PROJE SüREçLERİ

– Kafkasya Forumu’nun şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmalar derlenerek, yeniden değerlendirildikten sonra faaliyetler yeniden yapılandırılacaktır.

– Kafkasya Forumu’nun örgütlü olduğu bölgeler başta olmak üzere proje kapsamında bölgesel çalışmalar yürütmek üzere bölge temsilcileri seçilecektir.

– Kafkasya Forumu portalında proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve güncel haberler duyurulacaktır.

– Kamplar ve evlerde yaşayan çeçen sığınmacılarla temasa geçilerek proje kapsamında bilgilendirme yapılacak ve projeyle kamplar arasında iletişimi sağlamak üzere temsilcilerin seçilmesi istenecektir.

– Üniversite öğrencileriyle iletişime geçilerek ne gibi ortak faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği gözden geçirilecektir.

– Kamuoyu desteği de sağlanarak mültecilik statüsünün verilmesi için hukuki bir kampanya başlatılacaktır. Kampanyanın temasında insan hikayeleri işlenerek, çeçenlerin haklarının artık tanınması gerektiği vurgusu yapılacaktır.

– Uluslar arası bir örgütlenmenin temellerini atmak üzere, yabancı dil hakimiyeti olan bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

– Proje’nin uluslar arası örgütlenmesi başlamadan önce çok dilli bir web sayfası oluşturulacaktır.

– Farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçilerek uluslar arası bir örgütlenme için çağrı yapılacaktır.

– Proje Marsho, kurulacak olan yeni yapılanmanın resmi olmayan adı olmakla birlikte, örgütlenmenin Türkiye ayağını temsilen yeni yapılanma içinde ayrıca yerini alacaktır.

Bir cevap yazın