8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun!

Kadını ezen, sömüren, onu salt cinsel obje olarak tanımlayan erkek egemen düzen ne yazık ki yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılda bile devam etmekte. Teknolojik gelişme ve uygarlaşma eğrisi sürekli gelişen insanlığın ırk ve cinsiyet gibi en ilkel kimliklere ait sorunlarını henüz çözememiş olması ise esasen oldukça ironik.

Kendisini dünyanın merkezinde konumlayan ve yaratmış olduğu “öteki”lere dair üretmiş olduğu imgelem dünyasında her zaman için “öteki” olarak kalmaya mahkum edilen kadınların özgürlük, eşitlik ve kimlik mücadeleleri devam etmekte. Bugün dünyanın her yerinde, her türlü sosyal imkandan mahrum bırakılan kadınların gerek insanca yaşam, gerekse de kimliksel mücadeleleri ise egemen grup, toplum ve uluslarca bastırılmaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların yanında emperyalist saldırganlığın da sürekli arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Kafkasya ve Ortadoğu’da yaşanan emperyalist saldırı ve sömürünün yarattığı yıkım, açlık, hastalıklar, baskı ve şiddet ortamı, kadın ve çocukları çok daha fazla vuruyor. Öte yandan, hayatının baharında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Çeçen kızı Elza Kungayeva’nın katilini serbest bırakan ve kadın bedenini savaş ganimeti sayan emperyalist saldırganlığı kabul edebilmemiz mümkün değildir.

Biz Kafkasya Forumu olarak, tanımladığımız bu koşullara rağmen, kadınların hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak, özgürlük ve kimlik mücadelesi veren kitleler içinde erkeklerle yan yana ve eşit yer alacakları günün çok da uzak olmadığını düşünüyoruz.

Hem açıkça söz ve eylemlerle, hem de “hukuki kılıfına uydurulmuş” gizli yöntemlerle, kadın kimliğini görmezden gelen, ona ikinci sınıf insan muamelesi yapan topluluklara inat, biz Kafkasyalılar olarak, tüm kadınların aynı değere layık olduğunu düşünüyor, bu vesile ile hayatlarını hem Kafkasya halkları, hem de özgürlük mücadelesi veren tüm halklar için feda etmiş olan kadınlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

 

Kafkasya Forumu
08.03.2009

Bir cevap yazın