Taulu Çalışma Grubu

PROJENİN TANIMI

Karaçay-Malkarlar, Kafkasya’ya yerleşen bazı Türk kavimlerinin diğer Kafkas halklarıyla kültürel, sosyal ve etnik öğeler açısından kaynaşması sonucu ortaya çıkmış bir Kuzey Kafkasya halkıdır. Tipik Kuzey Kafkasyalı özellikleri göstermesi ve Kıpçak temelli bir Türk lehçesi konuşması ile zengin Kafkas etnik mozaiğinin bir parçası haline gelmiştir

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin içinde yer almış olan bu halkın tarihi katliamlarla doludur. Rusya’yla mücadeleleri hiç bitmemiştir. Bu yüzden domuz vagonlarıyla topyekün sürgün edilirken nüfusunun yarısından fazlasını kaybetmiş, Anadolu’da, Kafkasya’da, Drau’da, Orta Asya’da, Sibirya’da sürgün ve soykırıma tabi tutulmuşlardır.

Hoj’da yok edilen Abzehlere ağıt yazıp yetimlerine sahip çıkmış, atalık geleneği, omuz omuza savaş şartları, ortak soykırım ve sürgünleri, ticaretleri, onlarca ortak sülaleleri, düğünleri, yasları ile diğer tüm Kafkasyalı kavimlerle yüzyılardır sürekli kaderi gibi kardeşliği de perçinlenmiştir kendilerine verdikleri isimle “Taulu”ların.

Ortak bir coğrafyayı, ortak işgal, sürgün ve soykırımları yaşayan, dünyada en çok birbirlerine benzeyen Kafkasyalı kavimler Rusya’nın bilinçli olarak ürettiği yapay toprak, çıkar ve etnisite problemleriyle birbirlerine düşürülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca diasporada da dönem dönem ortaya çıkan ve etkilerini hala sürdüren iletişim ve ötekileştirme problemleri de maalesef etkili olmaktadır. Kafkasyalıların kendi geleceklerini kendi mutabakatlarıyla belirlemeleri amacıyla Karaçay-Malkarların şahsında yola çıkan bir projedir “TAULU ÇALIŞMA GURUBU”.

 

PROJENİN GEREKÇELERİ

Tüm Kafkas Diasporası gibi Karaçay-Malkar halkları da asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bilinçli ve dinamik nesillerin kültürel ve tarihi duyarlılıklara sahip şekilde davranmaları gerekmektedir.

Özellikle Orta-Batı Kafkasya’da kendine karşı savaşan kavimleri etnik sorunlar üreterek, toprak problemleri çıkararak, baskı altına alarak, sürgün ve işkence ederek birbirlerine düşüren Rusya, bunu sağlayacak şekilde tasarlanmış bir siyasi yapı oluşturmuştur. Günümüzde de devam eden gerilimler provakatif olmayan girişimlerle pekala mutabakat sağlanarak çözümlenebilecek suni meselelerdir.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

  • Karaçay-Malkar diasporasının daha bilinçli, daha aktif ve daha dinamik reflekslerle hareket eden bir bütünlüğe kavuşması,
  • Tüm Kafkas diasporasının Karaçay-Malkarlar hakkında doğru bilgilenmesini sağlayarak iletişim ve diyalog sayesinde sorunların çözümüne katkı sağlamak,
  • Orta batı Kafkasya’yı güvenliksiz ve istikrarsız hale getiren kısır etnik çekişmelerin sona erdirilmesi amacıyla diasporadan yola çıkarak Karaçay-Malkar ve diğer Kafkasya halkları arasındaki ayrışmanın giderilmesi, başta kültür olmak üzere ortak paydalarda buluşma motivasyonunun arttırılması,
  • Taraflı ve yanlış bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri engellemek,
  • Karaçay-Malkar halklarının tarihi, tepkileri ve dinamikleri konusunda bilgilendirerek Kafkas diasporasının Kafkasya hakkında daha objektif ve daha bütünleştirici bir algıya sahip olmasını sağlamak,
  • Kafkasyalıların kendi siyasi ve kültürel geleceklerini kendi insiyatifleri ve mutabakatlarıyla belirlemelerini sağlamak.

 

PROJENİN SÜREÇLERİ

Hazırlık:

Söylem oluşturma sürecinde üzerinde durulması gereken kavramlar ve bu kavramlarla ilgili kitap, makale vb. kaynaklar belirlenecektir.

Kafkasya’da ve Türkiye’de, projeyle ilgili iletişime geçilecek STK, Akademisyen, öğrenci Grupları vb. kişi ve kurumlar belirlenecektir.

 

Yürütme:

– Hazırlık aşamasında belirlenen kaynaklar okunacak ve Karaçay-çerkes ve Kabardey-Balkar gündemi yakinen takip edilecektir. Söz konusu okumalar ışığında tartışmalar gerçekleştirilecek gündeme ilişkin gelişmeler değerlendirilecektir. Yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler, projenin söylemini şekillendirecek ve geliştirecektir.

– Oluşturulan söylemle ilgili, görsel öğelerle de desteklenecek bir dosya çalışması yapılacaktır.

 

Taulu çalışma Grubu

Bir cevap yazın