‘YETMEZ AMA EVET’ DİYORUZ!

 Bir yanda   değiştirile değiştirile yamalı bohçaya dönmüş, buna rağmen hala darbeci zihniyeti yansıtan 1982 Anayasası, diğer yanda halkın beklentilerini tam olarak karşılamayan, değiştirilmesi veya kaldırılması gereken onca maddeye dokunmayan yine de demokratik bir devlete ulaşma adına önemli düzenlemeler içeren değişiklik paketi. Bunlardan birini seçmeden önce   gönlümüzden geçenin sivil ve yeni bir anayasa olduğunu belirtiyor, 80 darbesinin ürünü olan bu anayasadan bir an önce kurtulmamız gerektiğini söylüyoruz.

Önce 1960 ardından   1980 darbeleri ve sonrasında yaşanan postmodern darbeler Kafkas Diasporası’na sanıldığından daha fazla zarar vermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren izlenen tektipleştirme politikası darbelerle tavan yapmış ve diğer tüm unsurlarla birlikte Kafkas Diasporası’nı da budamış ve sindirmiştir. Kendisini cumhuriyetin sahibi olarak gören topluluk dışında tüm unsurlar yok sayılmış, çeşitli yasak ve baskılarla   diğer etnik unsurlar ve Kafkas Halkları pasifize edilmiştir. Buna en büyük imkanı da vesayetçi ve otoriter darbe anayasası vermiştir. Bu anayasanın kaldırılması, kaldırılana kadar da baskıcı maddelerinin mümkün olduğunca değiştirilmesi, Türkiye’de demokratik ve özgür bir ortamın oluşmasına hizmet edecektir. Kafkas Halklarının ve diğer etnisitelerin bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşları olduğunun kabulü için demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve çoğulcu bir anayasa gerekmektedir. Değişiklik bunu sağlayacak kuvvetten yoksun olsa da   bu yolda atılmış bir adımdır.

Referanduma sunulacak olan maddelerin   ülkenin   demokratik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamadığını ve referandum sonrasında da   özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacın devam edeceğini  biliyoruz. Değişiklik paketi sorunlu bir çok konuda çözüm getirmemektedir. Ancak değiştirilmesi teklif edilen maddelerin,  mevcut düzenlemelerden daha olumlu olduğu açıktır. Özellikle parti kapatmaların zorlaştırılması, Geçici 15. Maddenin kaldırılarak darbecilerin yargılanmasının önünün açılması, HSYK ve YAŞ kararlarının önemli bir kısmına karşı yargı yolunun açılarak anayasa kısıntılarının giderilmesi, vatandaşlara ‘anayasa şikayeti’ yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanının verilmesi dikkat çeken maddeler olup   paketi desteklememizde etkili olmuştur.

Türkiye’nin sadece sözde değil özünde de hukuka bağlı bir devlet olması, çoğulcuğun gerçekleştirilmesi  ve temsilde adaletin sağlanması adına  düzenlemelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden sırf beklentilerin tamamına cevap vermiyor diye değişikliklere karşı çıkmak, olumsuz durumun devam etmesine göz yummaktır. Kafkas Diasporasının geleceği ancak demokratik ve özgürlükçü bir hukuk devletinde aydınlık olabilir. Askeri vesayetin devam ettiği, sivil iradenin darbe tehdidi yüzünden şekillenemediği, farklılıkların tehdit olarak algılandığı otoriter bir ülkede Kafkas Halklarının yokolması işten bile değildir. Bu yüzden demokratik ve özgürlükçü bir hukuk devletine ulaşmak için atılmış bir adıma   destek vermemek mevcut düzenin tüm olumsuzluklarını kabullenmek ve darbe anayasasına ‘evet’ demektir.

Biz Kafkasya Forumu olarak referandum sürecinin iktidarın güven oylaması olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz ve bunun siyasi partilerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin geçirmekte olduğu değişim sürecinde biz de inisiyatif alıyor ve değişiklik paketini destekliyoruz.

YETMEZ AMA EVET diyoruz!

 

Bir cevap yazın