Osmanlı Belgelerinde Kafkasya

osmanli_belgelerinde

Mustafa Özsaray’ın hazırladığı Osmanlı Belgelerinde Kafkasya 1 (Savaş ve Sürgün 1781-1919) adlı eser, Kafkas Vakfı Yayınları arasından çıktı.

Kitapta, Kafkas Vakfı’nın Osmanlı Belgelerinde Kafkasya çalışma grubunun derlediği beş bine yakın belge içerisinden seçilen Kafkas-Rus savaşları, Kafkasya-Osmanlı ilişkileri, sürgün, Osmanlı topraklarında iskan ve diplomatik ilişkiler ile ilgili 111 adet belge, sadeleştirilmiş olarak Osmanlıca orijinal metinleri ile birlikte yer alıyor.

Kitap Mustafa Özsaray tarafından son derece geniş bir okuyucu kitlesinin faydalanabileceği şekilde sadeleştirilmiş. Sadeleştirme esnasında tarihi terimler, kurum ve makam adları ile belge türlerinin orijinal isimleri olduğu gibi bırakılmış, ancak bunların anlaşılması için dipnotlarda gerekli açıklamalar yapılmış. Kronolojik olarak sıralanan belgelerin baş tarafında Osmanlı arşivine ait kod numaraları, hicri ve miladi tarihleri ve belge özetleri yer alıyor.

Belgelerde yer alan bazı konular şunlar: Rusya’nın Kafkasya’yı işgal hazırlıkları, Osmanlı merkez yönetiminin Kafkasya’daki görevlileriyle yazışmaları, tanınmış Kafkasyalı önderler ile ilgili bilgiler, savaş, sürgün ve iskan süreçleri, Kafkasyalıların İstanbul’da örgütlenme girişimleri.

Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Savaş ve Sürgün adlı esere online sipariş yöntemini kullanarak kargo aracılığı ile ulaşmak mümkün. (ajanskafkas)

Bir cevap yazın