Yarışma Şartnamesi

sochi3

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel, ulusal ve uluslar arası tüm katılımcılara açıktır.

2. Katılımcılar yarışmaya ilgili formu doldurup maskot tasarımlarını forma iliştirerek yollayarak katılmış sayılırlar. Görselin şekli ve biçimi tamamen katılımcılara bırakılmıştır.

3. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet çalışmayla katılabilir.

4. Dereceye giren tasarımlar, Nosochi2014 organizasyonu ve destekçi organizasyonlar tarafından kullanılacak her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.

5. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logo, görsel ve maskotlarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

6. Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, katılımcının tasarımı değerlendirme dışında bırakılır.

7. Katılımcılar, dereceye giren ve böylelikle kullanılması kararlaştırılan tasarımların Nosochi2014.com organizasyonu tarafından ulusal ve uluslar arası platformlarda kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini  kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek kanuni gerekse mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için nosochi2014.com organizasyonuna tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

8. Yarışma sonunda dereceye giren tasarımların yasal kullanım hakları nosochi2014 organizasyonuna devredilmiş sayılır. Bu eserlerin sahipleri, çalışmalarının Nosochi2014.com ve destekçi kuruluşlar tarafından her türlü görsel medya organlarında kullanılmasına izin
vermiş sayılırlar.

KATILIM İÇİN GEREKLİ TASARIM KOŞULLARI http://www.nosochi2014.com adresinden temin edilebilir.

Prestij Ödülü: Yarışma’da ilk üçe giren eserler, bu yıl gerçekleştirilecek olan 21 Mayıs Soykırım protestoları ve Nosochi2014 etkinliklerinde kullanılacaktır.

KATILIM İÇİN GEREKLİ TASARIM KOŞULLARI

1. Maskot tasarımlarının, Soçi’nin gerçek tarihinin, Çerkes halkının uğramış olduğu haksızlıkların, olimpiyat oyunlarının ruhuna aykırı davranışların vurgulanmasına dikkat çekecek bir anlayışla hazırlanmış olması beklenmektedir. Bu konuyla ilgili çeşitli dillerde hazırlanmış gerekli belge, bilgi ve dökümanlar http://www.nosochi2014.com/campaign adresinden temin edilebilir.

2. Tasarımların hazırlanmasında her türlü çizim, grafik, boyama, yapıştırma, bilgisayar çalışmaları, vs. kullanılması serbesttir. Ancak yapılan çalışmaların basıma uygun nitelikte orjinal olarak hazırlanması esastır.

3. Tasarım, farklı grafik ve tipografilerle desteklenebilir.

4. Görselin tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir

5. Hazırlanan her çalışmanın bir ismi ve temasının anlatıldığı 500 karakteri aşmayacak bir tanıtıcı metin, tasarımlarla beraber teslim edilmelidir.

TESLİM KOŞULLARI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Katılımcılar her bir çalışmasını ayrı ayrı 16 Mart 2012, Saat: 17.00’ye kadar aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurup, iliştirerek info@nosochi2014.com adresine e-posta olarak göndermelidir:      http://nosochi2014.com/competition/APPLICATIONFORM.doc

3. Yollanan dosyalar 200dpi çözünürlükte hazırlanmalı, JPEG, BMP, TIFF veya PNG  formatında teslim edilmelidir.

4. Dereceye giren katılımcılar, eserleri yüksek çözünürlüklerde ve hazırlandığı dosya formatlarında da teslim etmekle yükümlüdürler.

5. Nosochi2014.com yayın kurulu teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü hallerde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

6. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmaz.

7. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını ve nosochi2014.com organizasyonu kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜL
Birincilik Ödülü: 250 USD
İkincilik Ödülü: 150 USD
Üçüncülük Ödülü: 100 USD

 

Kampanya Takvimi:
Kampanya başlama tarihi: 10 Ekim 2011

Maskot tasarımlarının teslimi için son tarih: 16 Mart 2012 26 Mart’a kadar uzatılmıştır.

Ön jüri elemesi: 17-18 Mart 2012

Organizasyon Komitesinin seçtiği maskotların internet üzerinden halk oylamaya açılması: 19 Mart  2012

Oylamanın sonuçlandırılması: 1 Nisan 2012

Jüri elemesi: 2-8 Nisan 2012

Dereceye giren adayların açıklanması:  9 Nisan 2012

Ödül töreni:  9 Nisan 2012

Daha Fazla Bilgi İçin: www.nosochi2014.com

Bir cevap yazın