Çerkes Hakları için Verilen Mücadelenin Yanındayız!

Bu anlayış ile tepeden inme bir yöntem kullanarak ülkenin sahibi olan tüm halklara sistemli olarak uygulanan ve onları ait olmadıkları bir kimliğe dönüşmeye zorlayan tek tipçi ve asimilasyoncu bir ulus inşaa politikası benimsenmiştir. Tek tipleştirmeye direnen halklara şiddete varan türlü zorlamalar ile vatandaşlarının refahı ve can güvenliği pahasına baskıcı politikalar sürdürülmüştür. Artık bu politikalar, geri dönülmemek üzere derhal terk edilmelidir.

Darbeci generallerin keyiflerine göre yazdırdıkları inkar, asimilasyon ve baskı anayasası hala bir utanç kaynağı olarak hayatımızı şekillendirmektedir. Bir an önce, devletin hiçbir vatandaşı için kimlik tarifi yapmadığı; adil, özgür ve eşit yeni bir anayasa yapılmalıdır.

Yeni anayasanın hazırlanmasına Türkiye’nin tüm kimliklerinin katkı yapmasını çok önemli buluyoruz. Herhangi bir kimliğin bu süreçte etkin olamamasını, yeni anayasayı bu bağlamda zayıf düşürecek bir talihsizlik olarak görüyoruz.

Kafkasyalıların siyasallaşmasının ve devletten sivil demokratik yöntemlerle haklarını talep etmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda toplumun taleplerini görünür kılacak eylemliliklerin desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Çerkes toplumunun demokratikleşme ve yeni anayasa sürecinden geri kalmaması adına; geçtiğimiz yıldan bu yana önemli mitingler organize eden, son aylarda gerçekleştirdiği Çerkes Çalıştayı ile konuyu Türkiye entelektüellerinin de gündemine sokan Çerkes Halkları İnisiyatifi’nin çalışmalarını dikkate değer buluyoruz.

Yıllardır Kafkasyalıların siyasallaşmasının ve kendi haklarını talep etmesinin önünde, bürokratik ilişkileri ile bir engel teşkil eden KAFFED’in ÇHİ’nin Kayseri’de yapmayı planladığı mitinge karşı yürüttüğü kirli karalama kampanyalarını da kınıyoruz. Bu tavır ve davranışlarının demokratik teamüllerle bağdaşmadığını ve siyasi ahlaka da aykırı olduğunu hatırlatmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Biz tüm Çerkeslere ve kardeş halklara; on yıllardır yaşadığımız resmi haksızlık ve saygısızlıklara dur demek adına, toplum olarak sesimizi yükseltmek adına, özgür ve adil bir ülke adına, Çerkes Hakları İnisiyatifi’nin Kayserili Çerkeslerle birlikte organize ettiği 29 Nisan Kayseri mitingine katılma çağrısı yapıyoruz.

Kafkasya Forumu

Bir cevap yazın