Diaspora Suriyeli Çerkesler İçin Harekete Geçti

Suriye’de giderek derinleşen siyasi ve insani kriz üzerine, diaspora örgütleri bir araya gelerek, dayanışma ve enformasyon çalışmaları gerçekleştirmek üzere Dr. Nusret Baş başkanlığında “Suriye Çerkesleriyle Dayanışma Komitesi”ni oluşturdu. İstanbul Çerkes Derneği’nde gerçekleştirilen toplantılarla oluşturulan komite bölge temsilcileriyle örgütlenme sürecini halen sürdürüyor.

Kafkasya Forumu’nun da desteklediği komite, kamuoyuna yönelik  kuruluş deklarasyonunu da  yayınlandı:

 

SURİYE ÇERKESLERİYLE DAYANIŞMA KOMİTESİ

Üzerinde yoğun bir Çerkes nüfusunun yaşadığı Suriye’de yaşanan iç savaş ve ortaya çıkan insani felaket üzerine, İstanbul Çerkes Derneği’nde gerçekleştirilen toplantılarla bir araya gelen Çerkes diasporası örgütleri bir kriz komitesi oluşturulması kararı almıştır. Çerkes diasporasını sürecin siyasi ve insani boyutuyla ilgili bilgilendirerek dayanışma bilinci içinde harekete geçirmeyi hedefleyen komitemiz, sivil toplumdan aldığı yetkiyle bir yandan yapılanma faaliyetini sürdürürken bir yandan da kamuoyu oluşturma çalışmalarına başlamıştır.

2012’de Esad rejimini hedef alan gösteriler  ve Nisan ayında gelen askeri müdahaleyle patlak veren iç savaş, küresel ve bölgesel aktörlerin de çatışma eksenine dahil olduğu uluslararası bir krize dönüşmüş durumda.Ülkede rejim yandaşları ve karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda, yoğun bir propaganda faaliyeti eşliğinde failleri belirlenemeyen sivil katliamlarını da içeren pek çok savaş suçu işleniyor. Çerkesler’in de yoğun olarak yaşadığı pek çok bölgede siviller çatışma alanlarına sıkışmış durumda. Çok sayıda sivil ise ülkeyi terk etmek veya güvenli bölgelere geçebilmek için son derece güç ve riskli koşullarda hareket etmeye çalışıyor.

Çerkesler, bugüne dek çatışmada bir taraf olmamak yönünde tavır gösteriyor olsa da, ortaya çıkan insani krizden tüm toplum kesimleri kadar etkilendiler. Can kayıpları, yaralı, ve kayıp sayısı her geçen gün artıyor. Çatışmanın siyasi boyutu bir rejim değişikliği ve daha fazla demokrasi söylemiyle vücut buluyor olsa da, toplumsal düzeyde mezhep ayrımcılığı ve etnik kimliklerin de birer dinamik haline geldiğini gözlemlemek hem Suriye toplumunun geleceği adına hem Çerkesler için son derece kaygı verici. Krizin bu yönde derinleşmesi halinde, başta Türkiye Çerkes diasporası olmak üzere Dünya Çerkesler’ini son derece önemli bir dayanışma sınavı bekliyor olacak.

Bu düşünceyle uzun soluklu ve örgütlü bir mücadeleyi ön gören komitemiz farklı bölgelerden çalışmalara katılmak isteyen aktivistlerlerle iş birliği içine girerek bölge temsilcilikleri oluşturarak yapılanma sürecine girmiştir.  Yapılanma sürecini kısa sürede tamamlayacak komitemiz:

– Çerkes sığınmacıların  konaklama, sağlık, hukuk, eğitim ve  psikolojik sorunlarına yönelik çözüm  üretmeyi

– Sağlıklı ve objektif bilgi akışıyla gerek Çerkes diasporasını gerekse dünya kamuoyunu Suriye krizinin insani boyutuyla ilgili bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı

– Krizin barışçıl bir şekilde,  temel insan hak ve hürriyetlerini temin eder bir şekilde çözümüne katkıda bulunmayı

– Başta Türkiye olmak üzere dünya Çerkes diasporasını ve Kafkasya’da sivil toplumu ve ilgili devlet organlarını harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Bütün çalışmalarını şeffaf bir şekilde, dayanışma bilinci ve gönüllük esasıyla sürdürecek komitemiz, Arapça, İngilizce, Türkçe web sayfası, gözlem raporları, panel,  konferans ve bölge temsilcilikleriyle doğrudan iletişim yoluyla, enformasyon akışı ve dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Komite çalışmaları hakkında bilgi almak veya çalışmalara destek olmak için, temsilciliklerimizle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul
Ramazan Tsey – 0 212 644 2455

Adapazarı
Fikri Özenç  – 0 533 965 88 12

Balıkesir
Çetav Sedat Kök – 0 533 542 4849

Çorum
Ziya Kılıç – 0 536 585 7747

Düzce
Mahmut Ataseven – 0 505 544 0321

Kahraman Maraş
Ramazan Canbolat  – 0 507 2264464

Hatay
Şaban kunaşko     0 535 6700202

Samsun
Nurettin Güner 0533 772 9035

Erbaa
İsmail Bar 0532 6812860

Amerika -NewJersey

Muhammet Kabartay  +1 201 233 3920

 

Bir cevap yazın