Çerkesya Projesi

Soçi’nin olimpiyatlara aday gösterilmesi üzerine Kafkasya Forumu, olimpiyat karşıtı kampanyayı yürütmek üzere Çerkes Soykırımı Projesi’ni kurdu. 2010 yılına dek faaliyetlerini bu isimle sürdüren proje

Grup, 2006 yılında düzenlediği “Olimpik Soykırım” imza kampanyasıyla  olimpiyatlara yönelik Çerkes itirazını Olimpiyat Komitesi ve dünya kamuoyuna ulaştırdı. 21 Mayıs protestolarının Rus temsilcilikleri önüne taşınması, olimpiyat muhalefetiyle birleştirilerek küresel inisiyatif oluşmasına katkı sağlayan Çerkesya proje grubu, bu amaçlara uygun olarak nosochi2014 ve may21 inisiyatiflerinin temelini atmıştır.

Yaklaşan olimpiyatlara yönelik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren proje grubu, Çerkes muhalefetini küresel çapta birleştirecek bir örgütlenme zemini oluşturmayı hedefliyor.

 

Proje Marso

Proje Marsho, Çeçen sığınmacıların sosyal ve hukuki sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kuruldu. Forumun kurucu çalışması olarak da adlandırılabilecek proje grubu Türkiye’de sığınma kamplarından başlattığı çalışmalarını Çeçenya konusunda faaliyet gösteren farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarından bir iletişim ağı oluşturacak şekilde genişletti.  Bugüne dek BM mültecilik komiserliği ve  AP nezdinden girişimlerde bulunan grup, Avrupa Sosyal Forum’una katıldı ve pek çok sivil toplum örgütüyle ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

İlişki ağını Çeçenya’da süregiden insan hakları ihlallerine yönelik kamuoyu oluşturmak için geliştirme çabası içinde olan Proje Marsho, Çeçen öğrencilere yönelik bir burs programını da sürdürüyor.

 

Abhazya için 3. Yol

Gürcistan ve Rusya kıskacında bağımsızlık yolunda Abhazya’ya farklı bir perspektif önermek için kurulan proje grubu, Abhazya tezlerinin uluslararası kamuoyuna ulaştırabilmek için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Rusya’nın Abhazya ve Osetya’yı tanıması ardından başlattığı fiili ilhak sürecine dikkat çeken proje grubu, Çerkesya meselesinde Abhazya hükümeti ve aydınlarının takındığı olumsuz tav yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Proje grubu, Abhazya’nın bağımsız iradesine yönelik en büyük tehdidin Rusya’dan geldiği düşüncesiyle, farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

 

Taulu

Taulu projesi, Türkiye’de yaşayan Karaçaylar’ın tarih, kimlik ve aidiyet sorunlarını tartışarak Kafkas diasporanın bir parçası olarak kendilerini tanımlamalarına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Görece yeni oluşturulan proje grubu, bugüne dek akademik makalelelerin çevirileri, Karaçay sürgününe yönelik etkinlikler gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Grup, önümüzdeki dönemde çeviri çalışmaları ve toplantılarla Karaçay kimliğinin korunması ve Kafkasya’yla ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çaba içinde olacak.

 

Demokrasi Çalışma Grubu

Diasporanın demokratikleşme sürecine katılımı temin etme amacıyla kurulan proje grubu, bugüne dek kamuoyu oluşturma amacıyla pek çok açıklamada bulundu.  Anti-demokratik uygulama ve girişimlere karşı eylemlere katılan,  Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Hareketi’nin üyesi olan, Yeni Anayasa Platformu’na aktif olarak kurumsal katılım gösteren ve Kafkas diasporasına katılım çağrısı yapan grup,  önümüzdeki dönemde diasporanın kimlik erezyonuna yönelik çeşitli projelerle harekete geçmeye hazırlanıyor.

 

Marje

Proje Marsho, IMC televizyonunda, Kuban Kural ve Duygu Ardıç’ın sunuculuğunu yaptığı Marje programını yapım aşamasında ve reji’de desteklemek üzere kuruldu. Bugüne dek 31 tane programa imza atan proje grubu önümüzdeki dönemde program içerik ve formatını geliştirmeye hazırlanıyor.