Okullarda Adigece ve Abazaca Seçmeli Ders olarak Okutulacak

Ankara Çerkes Derneği’nin MEB’e bağlı okullarda Adıgece ve Abazaca dersi okutulmasiyla ilgili haberini, konuyla ilgili faydalı bilgiler ve gerekli dilekçe örneklerini içermesi dolayısıyla, bu fırsatın dillerimizin geleceği için toplumumuzda yeterli karşılığı bulması ümidi ile yayınlıyoruz.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

İlgili M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Kararı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan haftalık ders çizelgesiyle ilgili çalışmaları tamamladı. Buna göre, 4+4+4 eğitim sistemine göre ikinci 4 yıllık dilimi kapsayan ortaokulda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) toplam 6 gruba ayrılan 21 seçmeli ders içinden 8 ders saati kadar seçmeli ders alınabilecek. Buna istinaden Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayan “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi haftada 2 saat verilecek.

Bu kapsamda yeterli öğrencinin seçmesi halinde Çerkesce seçmeli ders olarak okutulabilecek. Öğrenciler bu dersi, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabilecek. Farklı sınıf düzeylerinde (5, 6, 7, 8. sınıfların herhangi birisinde) olup seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulacak. Yani bir öğrenci, Çerkesce dersini ilk kez 7. sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi 5, 6 ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerle birlikte alabilecek. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul düzeyinde eğitim öğretim veren herhangi bir okulda Çerkesce dersini almak isteyen toplam 10 öğrenci olduğu taktirde sınıf açılacak. Bu sayının 6 ila 10 arasında kalması durumunda, dersin açılıp açılmayacağına okulun kendi koşullarını göz önünde bulundurarak okul müdürü karar verecek.

Dilimizi hızla kaybettiğimiz ve çocuklarımıza doğal yollarla öğretemediğimiz dikkate alındığında bu konunun önemli olduğu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği net olarak görülecektir. Pek çok Çerkes ailede anne, baba ve diğer aile büyükleri kendi anadillerini iyi bilmelerine ve kullanmalarına rağmen özellikle küçük yaştaki çocuklar anadillerini hiç bilmemekte ve ailenin bütün çabalarına rağmen öğrenememektedir.

5. sınıftan itibaren bu dersleri almaya başlayan bir öğrenci 6, 7 ve 8. sınıflarda da bu dersi almaya devam edebilecek ve 4 senenin sonunda toplam 256 saat Çerkesce dersi almış olacaktır. Bütün bunlar bir çocuğun bir dili tam olarak öğrenmesi için yetersiz olmasına rağmen o dili başlangıç seviyesinde öğrenebilmesi, kendi anadiline karşı bir duyarlılık ve yatkınlık olabilmesi açısından yeterli olacaktır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu olumlu adımınn bir fırsat olarak görülüp maksimum seviyede faydalanılması gerekmektedir.

Buna istinaden, özellikle çocukları bu sene 5. sınıfa gidecek velilerden kayıt yaptırdıkları okul müdürlüklerine çocuklarının seçmeli ders olarak Çerkesce alması için dilekçe ile başvurmalarını önemle rica ediyoruz. 4+4+4 eğitim sistemine bu sene geçilecek olması ve 6, 7, 8. sınıfta eski müfredat programına göre eğitime devam edilecek olması nedeniyle bu sene için sadece 5. sınıflarda Çerkesce dersinin açılması mümkün görünmektedir fakat bu konuda bir talep olduğunun gösterilmesi ve farkındalık yaratılması açısından diğer sınıflara devam eden çocuklarımızın ailelerinin de dilekçe vermesi uygun olacaktır.

Bir cevap yazın